Bellona anmelder dumping av revet butikk

Butikk i Meråker ble revet og avfallet slengt i et turområde. Nå anmelder Bellona entreprenøren og eieren av butikken.

Forsøpling Kopperå

Bellona har fått tips om ulovlig dumping i naturen i Meråker, og politianmelder nå to entreprenører og Trondos.

Foto: Hilde Mathisen/Ragnhild Bjerkan

– Dette er et av de alvorligste tilfellene på ulovlig forsøpling og dumping av avfall vi har sett i nyere tid, sier fagrådgiver i Bellona, Karl Kristensen.

Miljøorganisasjonen Bellona anmeldte fredag Trondos (Trondheim og omegn samvirkelag), samt to entreprenører til politiet, for å ha dumpet rivningsavfall rett i naturen.

Det var Dagens Næringsliv som første omtalte saken.

LES OGSÅ: Rev butikk – dumpet avfallet i turområde

NRK har tidligere omtalt saken der store deler av avfallet etter rivingen av den gamle Coop-butikken i Meråker ble dumpet i et naturskjønt turområde.

Avfallet ble dumpet på det som tidligere var en søppelplass for Elkems smelteverk i Kopperå i Meråker.

Bilder, folk fra Meråker har sendt NRK, viser at alt fra aluminium, ledninger, gulvbelegg og isopor til gamle reoler er blitt kastet.

Fagrådgiver for avfall og gjenvinning i Bellona, Karl Kristensen sier til NRK at avfallsdumpingen i skogen i Meråker er en svært alvorlig sak.

– Straffbar miljøkriminalitet

– Når Bellona velger å anmelde en sak, så er det er uttrykk for at vi ser at det er begått brudd på de bestemmelsene vi har i miljølovgivningen. Vi snakker med andre ord om straffbar miljøkriminalitet, sier Kristensen.

– Bellona forventer at politiet straks starter med etterforskning. Ikke bare for å sikre bevis for de forholdene som her åpenbart har skjedd, men at en også ser denne entreprenøren i kortene med tanke på om det kan være begått andre lovbrudd. For eksempel i hvilken grad de har dumpet farlig avfall.

– Omfattende og systematisk

Forsøpling Kopperå

Fylkesmannen vil undersøke om det er flere enn utførende entreprenør som har en rolle i saken.

Foto: Picasa
Forsøpling Kopperå

Folk i Meråker har tatt bilder som viser forsøplingen i turområdet.

Foto: Picasa

– Regelverksbruddene vi ser her er så omfattende og systematiske, at enten så snakker vi om grove forsømmelser, eller mulig forsettlig medvirkning til disse miljøkriminelle handlingene, fra Trondos og Hent sin side.

– Dette er et av de groveste tilfellene på ulovlig forsøpling og dumping av avfall vi har sett i nyere tid, sier Bellonas fagrådgiver.

– Store penger å spare

Assisterende miljøverndirektør Anne Sundet Tangen sier Fylkesmannen ser svært alvorlig på saken.

– Det er store penger å spare på å håndtere avfall ulovlig, og ikke levere til godkjente anlegg.

– Vi har sett tilsvarende saker før, og også reagert strengt tidligere. Så dette ønsker vi ikke. Dette må det bli en slutt på, sier hun.

Hun sier Fylkesmannen vil se på om det er flere enn den bare utførende entreprenøren som har en rolle i denne saken.

– Vi vil ha drøftinger med byggherre og hovedentreprenør, sier hun.

– Har ikke hatt innflytelse

Jon Magne Elfshaug som er sektorsjef i eiendom og marked hos byggherren Trondos, sier de ønsker å komme til bunns i saken, men at de ikke har hatt noen innflytelse på hvordan rivingsmaterialene har blitt håndtert.

– Kan det være snakk om økonomi her – at det er billigere å dumpe avfallet i skogen enn å sortere og levere til gjenvinning?

– Det vet jeg ikke. Trondos har betalt en sum for en oppgave hvor riving inngår. Om det er billigere for noen parter å gjøre det på denne måten, det vet ikke jeg noe om. Vi har ikke hatt noen innflytelse på valgte løsninger.

– Vi har selvfølgelig i vår avtale at ting skal foregå på en lovlig og riktig måte, sier Elfshaug.

– Ingen kommentar

Det er det lokale entreprenørfirmaet Sigmund Farstad as som har utført rivingen og bortkjøringen. Daglig leder Arnold Farstad sier saken nå ligger hos Fylkesmannen, og ønsker ikke å uttale seg om saken.

SE TV-REPORTASJEN HER:

Butikk i Meråker ble revet og avfallet slengt i et turområde. Nå anmelder Bellona entreprenøren og eieren av butikken.