Bekymret for pasienter med rusproblemer

Utredningsavdelingen ved Blå Kors Lade behandlingssenter blir lagt ned om knappe to uker. Tillitsvalgte frykter pasienter vil falle utenfor systemet.

Lade behandlingssenter

Tillitsvalgt for sykepleierne Oda Karoline Ingstad og representant for legene Knut Krogstad frykter for hva som vil skje med pasientene fra Lade behandlingssenter.

Foto: Pål Haugbro / NRK

Når utredningsavdelingen på Lade stenges fra 1. april, vil St. Olavs Hospital ta imot disse pasientene. Men tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund frykter for mange av pasientene.

– Faller utenfor

– Dette blir jo en endring for pasientene, og jeg er redd for at noen som ikke er så motiverte vil falle utenfor, sier foretakstillitsvalgt, Kenneth Sandmo Grip, i Norsk Sykepleierforbund ved sykehuset.

Flere av de tillitsvalgte reagerer også på at nedleggelsen på Lade og overføringen av pasienter til St. Olavs Hospital ikke er drøftet.

– Det skal drøftes med tillitsvalgte når man skal ta inn en ny type pasienter. Disse skiller seg jo også ut fra de andre ved at de ikke nødvendigvis er motivert for å bli rusfrie, sier tillitsvalgt May Kristin Pedersen.

– Ikke samme tilbud

Hun får støtte av tillitsvalgt for sykepleierne ved Lade behandlingssenter, Oda Karoline Ingstad.

– Det er to uker igjen, og vi er i full drift. Vi er bekymret for vårt unike tilbud som blir borte. Vi snakker om 45 pasienter i året som jeg ikke ser får et tilnærmet samme tilbud andre steder, mener Ingstad.

Henrik Sandbu

Henrik Sandbu er fagdirektør i Helse Midt-Norge.

Foto: Eir-J.Bue

Men konstituert fagdirektør, Henrik Sandbu, i Helse Midt-Norge deler ikke bekymringen for denne pasientgruppen med rusproblemer.

– Vi har jo tilsvarende avdelinger for utredninger både i Ålesund, Levanger og ved St. Olavs Hospital, og vi har ledig kapasitet. Det vil derfor ikke bli noen endring av driften, slår Sandbu fast.