Normal

Bekymret for opprydningskostnadene

Flodbølga på Statland i vinter gjorde stor skade, og nå er oppryddinga i ferd med å starte. Men hvor lang tid og hvor mye det vil koste, kan ingen si for sikkert.

Flodbølga på Statland i vinter gjorde stor skade, og nå er oppryddinga i ferd med å starte. Men hvor lang tid dette vil ta, kan ingen si sikkert i dag.

I dag ble det tatt prøver i havnebassenget på Statland, for å finne ut hvor mye forurensning som finnes på bunnen. Hva de finner avgjør hvordan opprydningsarbeidet skal foregå.

– Alt som ligger på bunnen må bort, men graden av forurensing vil avgjøre hvor vi skal gjøre av det som ligger der. Hvis det er lite forurenset så kan de dumpes på dypt vann ute i fjorden. Hvis avfallet er veldig forurenset må det derimot leveres til et mottak, sier miljøkonsulent i Rambøl, Guro Unsgård.

Vet ikke hvor lang tid opprydningen vil ta

Undersokelse

Guro Unsgård prøver å finne ut hva som skjuler seg på bunnen av havnebassenget i Statland.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Det er nettopp usikkerheten om hva som finnes på bunnen som gjør at det er vanskelig å si hvor lang tid opprydningen vil ta.

– Vi setter i gang arbeidet i neste uke, men vi har ikke satt noen sluttdato. Grunnen til det er at vi må innhente informasjon på det vi finner på bunnen, slik at vi vet mer om hvordan arbeidet skal forgå, sier Unsgård.

Forståelse for at ting tar tid

Det var 29. januar i år at en flodbølge raserte havnebassenget på Statland i Namdalseid. I ettertid viste det seg at det var et undersjøisk ras som var årsaken til flodbølgen.

Over et halvt år har gitt, men det virker som folk har forståelse for at opprydningen tar litt tid.

– Jeg synes det har gått fort, selv om det har tatt over et halvt år. Hvis man sammenligner dette opprydningsarbeidet med det som skjedde i Kattmarka med brannen, så synes jeg at kommunen har gjort en kjempejobb. Jeg beundrer de for den jobben de har gjort, sier beboer på Statland, Bjørn Martinsen.

Statland

Flere bygg ble ødelagt etter raset og flodbølgen på Statland.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Bekymret for kostnadene

I Namdalseid kommune er de glade for at arbeidet endelig er i gang, men samtidig bekymret for kostnadene.

– Det anslaget vi har nå viser 17 millioner kroner, men som vi har sagt i søknaden til Staten så kan det bli betydelig dyrere. Det er knyttet en viss usikkerhet til kostnadene, sier rådmann i Namdalseid kommune, Kjell Einvik.

– Hvem er det som må betale for opprydningsarbeidet?

– Det er kommunens ansvar å rydde opp, men staten har sagt at de skal hjelpe til. De har ikke konkretisert hvor mye de er villige til å hjelpe til, men vi har søkt om at de skal dekke hele beløpet, sier Einvik.