Bekymret for utviklingen av lakselus

Flere oppdrettsanlegg i Trøndelag overskrider maksgrensen for lakselus. Mattilsynet er bekymret for utviklingen og har sendt ut nye varsler om tvangsmulkt og utslakting.

fiskelus

I Sør-Trøndelag er det nå et snitt på 0,68 voksne hunnlus per fisk, mens i Nord-Trøndelag ligger man på 0,66.

Foto: NORGES JEGER OG FISKERFORBUND

lakselus tall

Tallene fra lusedata.no viser at Nord-Trøndelag har et snitt på 0,66 voksne hunnlus per fisk og at Sør-Trøndelag har 0,68. Dette bekymrer Mattilsynet.

Foto: lusedata.no

Mattilsynet har sendt ut nye varsler om tvangsmulkt og krav om fisk blir slakta, etter at flere oppdrettsanlegg i Trøndelag nok en gang overskrider maksgrensen for lus, det skriver kyst.no.

– Vi er bekymret fordi snittet i Nord- og Sør-Trøndelag lå godt over det som er tillatt ved sist måling, sier spesialinspektør i Mattilsynet, Aud Skrudland, til NRK.no.

– Manglende behandlingsmidler

leppefisk

Leppefisk kan være et viktig våpen mot lakselusa.

Foto: Bent lindsetmo / NRK

Anleggene sender rapporter til Mattilsynet hver uke og i Sør-Trøndelag er det nå et snitt på 0,68 voksne hunnlus per fisk. I Nord-Trøndelag ligger man på 0,66.

– Selv om snittet er så høyt, er det fremdeles mange anlegg som har lavere tall og lite lus. Det blir feil å gi inntrykket av at dette gjelder alle, sier Skrudland.

I Nord-Trøndelag har snittet allerede vært over maksgrensen på 0,5 voksne hunnlus to ganger.

– Dessverre ser vi at mange behandlingsmidler ikke fungerer, men aktuelle forebyggende tiltak kan være luseskjørt og rensefisk eller leppefisk.

Høy temperatur = mer lus

laks

Med den høye temperaturen i sommer blomstret lakselusa som aldri før.

Foto: Villa

Før sommeren gikk Mattilsynet ut og sa de var bekymret for spredning av lus siden været var betraktelig varmere enn tidligere år.

Med en høy temperatur går syklusen til kjønnsmodne lus fortere, og de produserer da egg og larver.

– Det ble også en strålende sommer, derfor har det vært ekstra krevende og oppdretterne sliter med å få kontroll på lusa, sier hun.

Vil ha høyere lusegrense

Enkelte oppdrettere har ytret et ønske om en høyere lusegrense. De mener en grense på for eksempel to voksne hunnlus per fisk ville gjort situasjonen enklere å håndtere, fordi man da hadde fått færre behandlinger. Det er ikke Skrudland enig i.

– Jeg tror det ville blitt enda verre. Mer lus ville blitt produsert, og når det er for store påslag med den eksisterende grensen, kan jeg ikke forstå at det skal bli bedre av å tillate flere kjønnsmodne lus.

– Det kan være det hadde føltes bedre den første måneden, men så ville det nok blitt verre, sier hun.