NRK Meny
Normal

Bekymret for avstanden mellom spikertelt

Tilsyn fra Norsk brannvernforening viser at mange spikertelt på campingplasser over hele landet står for tett. De mener kommunene bør slå hardere ned på avstandskravet på åtte meter mellom teltene.

brannsjef

Brannsjef på Frosta, Terje Rinnan, på inspeksjon på campingplassen.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

brannvesen

Brannvesenet på Frosta har sendt ut bekymringsmelding til kommunen.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– På generelt grunnlag har vi sendt ut en bekymringsmelding til kommunen om at avstanden mellom enhetene er for kort, sier konstituert brannsjef på Frosta, Terje Rennan, til NRK.

Vil bedre brannsikkerheten

Mange vil bo i spikertelt, og bare på Frosta i Nord-Trøndelag er det 680 slike boliger på de syv campingplassene.

Tilsyn har vist at mange av spikerteltene står for tett.

Norsk brannvernforening mener avstanden mellom teltene bør være åtte meter, og ikke fire som kravet er nå. Det vil bedre brannsikkerheten.

– Dette må tas tak i og konkluderes med raskt, sier Rennan.

Bekymrede campingplasseiere

ordfører frosta

Ordfører på Frosta, Johan Petter Skogseth, vil ikke si om kommunen kommer til å utvide kravet på fire meter.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Campingplasseiere på Frosta er derimot bekymret dersom kommunen vedtar kravet om åtte meter. De frykter da at et stort antall spikertelt må flyttes.

– Da blir det ikke plass til alle som har telt, og vi må si at flere må flytte, sier eier og driver av Hauganfjæra camping på Frosta, Torleif Haugan, til NRK.

Og selv om brannsjefen mener kommunen bør pålegge campingeiere større avstand, har ikke ordføreren på Frosta avgjort dette enda.

– Vi kan ikke si i dag at vi kommer til å gå for åtte meter, vi må ta en dialog med brannsjefen og nasjonale myndigheter for å få et felles regelverk som skal praktiseres alle steder, sier ordfører på Frosta, Johan Petter Skogseth, til NRK.