Hopp til innhold

Bekymra over rusbehandling

Helsedirektoratet er bekymra over rusbehandlinga på Ekne i Levanger. Åtte av pasientene har klaga på behandlinga de får.

Rusmisbruker
Foto: Jon Eeg / Scanpix

Pasientombud Kjell Vang er bekymra over det han mener er mangel på kontroll ved Mestrings- og læringssenteret på Ekne i Levanger.

- Det er ingen andre områder innenfor spesialisthelsetjenesten som har det på samme måten. Der stilles det klare krav til spesialisert behandling, men denne typen krav har vi ikke innafor rusbehandlinga. Det må det gjøres noe med, sier Vang.

Klager behandles av Helsetilsynet

Åtte ruspasienter ved Mestrings- og læringssenteret på Ekne har klaga på behandlinga, og sju av klagene behandles nå av Helsetilsynet.

Pasientombud Kjell Vang

Pasientombud Kjell Vang

Pasientene mener behandlinga de får ikke er god nok. Kjell Vang etterlyser strengere krav til institusjoner som skal behandle ruspasienter.

- Det burde vært en instans som kontrollerer om den enkelte institusjon er i stand til å tilby tjenester på et godt og tverrfaglig nivå, sier Vang

Mestrings- og læringssenteret på Ekne vil ikke kommentere klagene før tilsynet er ferdige med sakene.

Full gjennomgang av kontrollen

Nå går Helsedirektoratet til Helsedepartementet og ber om en full gjennomgang av kontrollen med rusinstitusjonene.

Og pasientombudene i Norge ber helseforetakene være ekstra oppmerksomme på nettopp dette problemet.

- Det er de regionale helseforetakene som betaler for den rusbehandlinga pasienter får, også i institusjoner som er kvalifisert for å gi tverrfaglig spesialisert rusbehandling, sier Vang.