– Kommer til å ødelegge livsgrunnlaget til samene

Samene i Trøndelag er svært misfornøyde med regjeringas vindkraftplaner. De frykter de vil miste livsgrunnlaget.

NVE befaring Hasselvika, Rissa

Hasselvika i Rissa: Planene om vindkraftutbygging i Trøndelag møter motstand på flere hold. Naturvernere frykter store ødeleggelser av urørt natur.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).
Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK
Rein

Samene mener ei slik vindkraftutbygging vil ødelegge deres livsgrunnlag.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Regjeringens vindkraftplaner på Fosen i Trøndelag og den tilhørende kraftlinja på 30 mil vil få svært alvorlige konsekvenser for samene, mener advokat Geir Haugen, som representerer Sør-Fosengruppen.

Han sier samene kommer til å vinne en rettsak mot staten om vindkraftverkene.

– Vi kommer til å sloss med nebb og klør mot dette vedtaket. Vi kommer til å påberope oss folkerettens urfolkvern. Det har overhodet ikke noe å si hvor stor samfunnsnytte tiltaket har, sier han til NRK.

Ønsker ikke penger

Advokaten er ganske sikker på at de kommer til å vinne en slik sak, og tror den fort kan ta rundt 7 - 8 år.

– Kan det være mulig å gå i dialog med Staten for en eventuelt økonomisk erstatning?

– Jeg kan med hundre prosent sikkerhet si at det ikke vil være aktuelt i denne saken, sier Haugen.

Det var fredag at Ola Borten Moe informerte om regjeringas planer.

Størst i verden

De har vedtatt å bygge 30 mil kraftlinje fra Surnadal til Namsos over Fosen. Dermed åpnes det for verdens største vindkraftprosjekt.

– Samlet blir dette det største vindkraftprosjektet i verden, noe større enn et prosjekt i California, sier Borten Moe.

Statkraft får konsesjon til å bygge en 420 kV høyspentlinje, som er en type kraftlinje med høyest kapasitet som inngår i det norske sentralstrømnettet. Kraftlinja blir av samme type som møtte stor motstand i Hardanger.

– Høyspentlinja skal gå i luftspenn over land, og krysse Trondheimsfjorden i en sjøkabel. Langs store deler av kraftlinja skal det installeres vindmølleparker, sier energiministeren.

(Saken fortsetter under bildet)

Kraftlinje fra Surnadal til Namsos, nordlig del.

Her vil kraftlinja fra Surnadal til Namsos gå.

Foto: Olje- og energidepartementet / NRK

Møter motstand

Samene får støtte av lederen i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Selv om regjeringens vindkraftplaner skaper store mengder fornybar energi, så mener Haltbrekken at konsekvensene vil være så store at planene ikke bør bli realisert.

– Det er et alvorlig inngrep i et verdifullt naturområdet. Vi vil tape store mengder urørt natur på en slik utbygging. Inngrepene i Sør-Trøndelagt vil være større enn de samlede inngrepene i perioden 2003- 2008, sier han til NRK.

– Vi kan ikke ofre naturen på denne måten, fortsetter han.

– Går ikke an å klage

OED beregner at det trengs 20 milliarder kroner for å bygge vindmølleparkene og kraftlinjenettet som skal knytte dem til resten av landet.

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE og OED har i flere år arbeidet med de storstilte vindkraftplanene. Våren 2012 var NVE på befaring langs den planlagte traséen, blant annet ved det tenkte ilandføringsstedet Hasselvika i Rissa kommune på Fosen.

Flere steder har det oppstått sterkt lokal motstand mot kraftmastene. Men Ola Borten Moe mener regjeringens vedtak ikke åpner for videre protester.

– Dette er nå vedtatt av regjeringen, og er ikke lenger påklagbart, sier Ola Borten Moe til NRK.

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken sier inngrepene vil føre til alvorlige skader på urørt og verdifull natur.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX