Hopp til innhold

Alvorlig laksesykdom påvist i Nærøy

Fiskesykdommen Pancreas disease (PD) er nå påvist i et oppdrettsanlegg i Nærøy i Nord-Trøndelag. Men så langt er sykdommen ikke funnet i anlegg i nærheten.

Midt-Norsk Havbruk

Det er 1,4 millioner fisk i anlegget hvor det nå er påvist PD-smitte, ifølge Mattilsynet.

Foto: Midt-Norsk Havbruk AS

– Vi har tatt prøver fra anlegg i hele Vikna-området, og foreløpig er alle andre negative, sier John Bjarne Falch, distriktssjef ved Mattilsynets kontor i Namdal.

1,4 millioner fisk

Fredag i forrige uke ble det kjent at Mattilsynet mistenkte at fisk i et oppdrettsanlegg ved Skrubbholmen i Nærøy var smittet av PD.

Nå er altså mistanken bekreftet, og fisken må slaktes og destrueres.

I alt er det 1,4 millioner fisk i anlegget, den samlede biomassen er 2756 tonn, ifølge Mattilsynet.

Startet utslakting

Midt-Norsk Havbruk startet å slakte fisk før de fikk pålegg fra Mattilsynet. Det sier daglig leder Tore Holand til NRK.

– Vi begynte å slakte den største fisken i dag, den er ikke større enn 2,7 kilo sløyd.

Han forteller at to lakseslakterier nå er satt i arbeid.

– Begge slakter samtidig, så brønnbåten går kontinuerlig. Det gjør vi uansett hva Mattilsynet kommer med for å begrense smittespredningen i området.

Holand sier at de regner med å ha tømt lokaliteten i løpet av ti til tolv dager.

Vannet i brønnbåtene som frakter fisk må desinfiseres før det slippes ut.

Stort økonomisk tap

Mandag opplyste Midt-Norsk Havbruk at de kom til å tape 30 millioner kroner hvis fisken måtte slaktes.

Tore Holand sier at de håper å spare på sikt ved å ta denne engangskostnaden for å utsette PD-spredning i Nord-Trøndelag.

Han viser til at det er dyrt å drive med sykdommen som de gjør på Vestlandet og i Sør-Trøndelag.

– Det har ikke bare konsekvenser for Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya fiskeoppdrett som eier denne fisken, men det har også følger for de andre aktørene i distriktet.

– Håper det er et enkelt utbrudd

Ifølge Mattilsynet er PD en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrettsnæringen.

Dette er tredje gang sykdommen er påvist i Nord-Trøndelag.

– Vi håper dette er et enkelt utbrudd. Men det er for tidlig å si, og vi kommer til å ta flere prøver og følge situasjonen, sier John Bjarne Falch i Mattilsynet.

– Å tro er vanskelig oppe i dette, men vi håper at vi klarer å stoppe det og utsette PD-spredningen ved å gjøre det sånn som dette, sier Tore Holand i Midt-Norsk Havbruk.