Kvikkleire gjør fylkesvei 17 dyrere

– Kvikkleire er noe dritt, konkluderte fylkespolitikerne i Nord-Trøndelag. De beklager at det blir dyrere å bygge den planlagte bompengevegen mellom Steinkjer og Namsos.

Tor Erik Jensen

– Kvikkleire er noe dritt! Det sa fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen da han orienterte fylkestinget om at vegvesenet jobber med å finne ny trase på den planlagte fylkesveg 17 mellom Steinkjer og Namsos.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Onsdag ble fylkestinget i Nord-Trøndelag orientert om at kvikkleire og vanskelige grunnforhold fordyrer den planlagte opprustinga av fylkesveg 17 mellom Steinkjer og Namsos.

Statens vegvesen har bedt om arbeidsro ut juni for å regne på kostnader og se på andre løsninger enn bru ved Holmvikbogen, vel en kilometer fra Beitstadsundet.

Må få ro

– Vi beklager at vi opplever nye utfordringer på grunn av krevende grunnforhold. Dette prosjektet er sterkt prioritert av fylkesrådet, sa saksordfører Siw Bleikvassli fra Høyre.

– Nå må vi ha is i magen. Statens vegvesen må få den tid de trenger. Nå tar fylkestinget saken til orientering. Vi er positiv avventende til å få fakta på bordet før beslutninger skal tas, sa Aps Trine Hallem.

Omvei

– Kvikkleire er noe dritt. I verste fall blir det en omvei på 520 meter ved Holmvikbogen i stedet for bru eller fylling som planlagt. Det er ikke avgjørende kritisk for om dette viktige prosjektet skal gjennomføres. Men det går alltid ei kostnadsgrense, sa fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen fra Høyre på fylkestinget.

– Vi er bekymret for den økonomiske utviklinga, men er optimistisk og tror det vil bli funnet løsninger, sa Sps Siv Sætran.

Kostnadssprekk

Utbedringa av fylkesveg 17 mellom Steinkjer og Namsos er opprinnelig beregnet å koste vel 1,8 milliarder kroner.

Selv med kutt i prosjektet vil kostnadene overstige den bevilgede rammen, står det i saksframlegget til fylkestinget.