NRK Meny
Normal

Beholdt jobben etter å ha smuglet denne elgen

En ansatt i Statens naturoppsyn ble bøtelagt etter smuglingsforsøk av en hel elg fra Sverige, men saken har ikke fått konsekvenser for arbeidsforholdet hans.

Elg på henger

Det er lov til å ha med seg kjøtt fra egen jakt i Sverige, men det er begrensning på antall kilo og kjøttet må fortolles. Det var ikke tilfelle da denne 360 kilo tunge elgen ble forsøkt smuglet fra Sverige til Norge.

Foto: Tollvesenet

En naturoppsynsmann fra Nord-Trøndelag og hans stesønn ble i september i fjor stanset ved svenskegrensa i Verdal med en hel elg i tilhengeren. Begge ble senere ilagt bøter for smuglingsforsøket.

Etter det NRK erfarer, mener folk innenfor Tollvesenet at saken skader tilliten til oppsynsmannens arbeidsgiver Statens naturoppsyn (SNO).

Pål Prestrud

– Dette er noe vi har lagt bak oss. Han har fått sin straff, sier direktør i SNO, Pål Prestrød.

Foto: CICERO

– Det er klart det kan gjøre det, men her har vedkommende fått sin straff fra politiet og det har også vært behandlet som en personalsak og vi mener at saken er behandlet korrekt, sier direktør i SNO Pål Prestrud til NRK.

Måtte betale 55.000 kroner

De to elgsmuglerne kjørte hver sin bil: Stefaren kjørte først over grensa, for å sjekke om det var tollkontroll. Stesønnen kjørte bilen med skaphengeren, som etter det NRK vet var merket med logoen til Statens naturoppsyn (SNO).

Naturoppsynsmannen tok på seg alt ansvar for smuglingsforsøket, og sa at den andre bare hadde fraktet elgen for ham.

I januar i år ble stefaren ilagt en bot på 30.000 kroner etter tolloven § 16, samt inndragning av 25.920 kroner for å ha undratt seg toll og moms på elgen. Stesønnen fikk en bot på 5.000 kroner.

LES: Kjøpmann tatt med smuglerkjøtt

Fortsetter i samme stilling

SNO-direktør Prestrud at de har tillit til at tjenestemannen gjør den jobben han skal innenfor de rammene han er gitt.

Elg i henger

Hengeren som elgen ble forsøkt smuglet i, skal ha hatt SNOs logo på seg.

Foto: Tollvesenet

– Har vedkommende fått noen form for reaksjon fra arbeidsgiver?

– Det ble behandlet i Miljødirektoratet som en personalsak, og den kan jeg ikke gå i detalj på. Men det ligger jo i det at det er en reaksjon fra vår side.

– Er det uproblematisk at en person i denne stillingen får fortsette etter en slik sak?

– Nei, det er det ikke. Vi forventer at våre tjenestemenn holder seg innenfor lover og regler når det gjelder saker som dette, sier Prestrud.

Tollvesenet: – En spesiell sak

Kontorsjef i Tollregion Midt-Norge, Bjørn Arild Sørli, innrømmer at dette er en spesiell sak.

– Vi har registrert hva som har skjedd. Mer enn det kan jeg ikke si. Generelt ønsker vi et så godt samarbeid som mulig med andre etater.

– Svekker dette deres tillit til Statens naturoppsyn?

– Nei. For det er ikke SNO som har gjort noe galt her, det er en av de ansatte - og dermed er det en sak mellom vedkommende og arbeidsgiveren, sier Sørli til NRK.

SNO-direktør Pål Prestrud sier de selvsagt ønsker et godt forhold til Tollvesenet og at det skal være tillit dem imellom.

– I og med at vedkommende tjenestemann er i full jobb her, betyr det at vi har tillit ham.