Hopp til innhold

Bedre renhold på sykehus med nettbrett

Bruk av nettbrett har gjort hverdagen lettere og ført til lavere sykefravær for renholderne ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Bruk av nettbrett har gjort hverdagen lettere og ført til lavere sykefravær for renholderne ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Regina Combey er en av renholderne ved St. Olavs Hospital som nå jobber med nettbrett på rengjøringstralla.

Ved St. Olavs Hospital i Trondheim har de testet ut nettbrett på renholdstralla. Dette har ført til at arbeidsmiljøet blant renholderne har blitt bedre, og sykefraværet har gått ned.

Fra gammelt til nytt system

Renholderne ved St. Olavs Hospital har slitt med høyt sykefravær, men etter at de fikk nettbrett er hverdagen blitt en helt annen.

Ti renholdere og to ledere ved St. Olavs har vært med på et prøveprosjektet som skal forenkle hverdagen til renholderne. Arbeidsmetoden er den samme som før, men nettbrettet har gitt mange fordeler.

Regina Combey

Regina Combey er renholder ved St. Olavs Hospital. Hun er godt fornøyd med å bruke nettbrett i jobben.

Foto: Øivind Haugen / NRK

– Etter at vi fikk nettbrett går arbeidet mye raskere, sier Regina Combey som har deltatt i prøveprosjektet.

Prosjektet startet i desember i fjor, og med nettbrettet på tralla får renholderne bedre oversikt over arbeidshverdagen og raskere beskjed om hvor de trengs. Etter evalueringen var tilbakemeldingen udelt positiv, og det er derfor bestemt at samtlige renholdere ved de sju enhetene ved St. Olavs Hospital skal få nettbrett som arbeidsverktøy fra 1. juli.

Nettbrett i bruk på renholdstralle ved St. Olavs

På skjermen kommer det tydelig fram hvilke rom som er vasket og hvilke som gjenstår. Her kan renholderne også sende og motta meldinger.

Foto: Øivind Haugen / NRK

– Hever yrkesstoltheten

Renholderne og deres ledere har nå full oversikt over hva som er vasket og hvor de skal jobbe. De kan sende meldinger til hverandre og spørre om hjelp dersom det trengs.

Mette Sætervold som er teamansvarlig for renholderne ved nevrosenteret ved St. Olavs Hospital. Der er renholderne utstyrt med nettbrett og hun tror de føler at de har fått et løft i arbeidshverdagen sin.

– Jeg ser at de som bruker brett i jobben er engasjert og det ser ut til å heve yrkesstoltheten, sier hun.

Mette Sætervold

Mette Sætervold er teamansvarlig for renholderne ved St. Olavs Hospital.

Foto: Øivind Haugen / NRK
Birgit Moen

Birgit Moen er avdelingssjef for renhold ved St. Olavs Hospital.

Foto: Øivind Haugen / NRK

Også hennes jobb som leder har blitt enklere. Hun blir via nettbrettet hele tiden oppdatert på hva som er gjort og hva som gjenstår av arbeid.

– Dersom jeg får beskjed om at et rom raskt må vaskes ned, for eksempel på grunn av smitte, så sender jeg beskjed og slipper å lete, sier Sætervold.

Lavere sykefravær

St. Olavs Hospital har slitt med høyt sykefravær. Også her ser det ut til at den nye arbeidsmetoden har positiv virkning. Den har økt trivselen blant de ansatte.

I januar i 2013 var sykefraværet blant renholderne ved nevrosenteret på rekordhøye 17 prosent. I januar i år var det 5,3 prosent.

– Dette skyldes naturligvis ikke ene og alene nettbrett på rengjøringstrallene, men jeg tror helt sikkert det har en medvirkende årsak, sier teamansvarlig Mette Sætervold.

En ny doktoravhandling viser at renholdere gjør en bedre jobb når de får større innflytelse på jobben som skal utføres, og det er nettopp det renholderne ved St. Olavs nå føler.

– Ved nevrosenteret ble sykefraværet mer enn halvert etter at vi begynte med nettbrett, sier Birgit Moen. Hun er avdelingssjef for renhold ved St. Olavs Hospital.

Moen får mye av æren for at sykehuset ligger i forkant og satser på å gi de ansatte kompetanse og moderne utstyr.