Båteiere får penger for kasserte fritidsbåter

Båteiere som leverer utrangerte fritidsbåter til avfallsmottak får utbetalt 1000 kroner i tilskudd fra 1. oktober.

Utrangert fritidsbåt

Utrangert fritidsbåt. Båteiere skal få tilskudd for å levere båter på mottak fra i høst.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Det blir enklere å levere inn gamle fritidsbåter til avfallsmottak og det blir en direkte utbetaling på 1000 kroner for båter opp til 15 meter (49,21 fot) fra oktober.

Stortinget har vedtatt at det skal etableres en statlig finansiert tilskuddsordning som skal sikre forsvarlig håndtering av kasserte fritidsbåter.

Utbetalingen skal skje ved at hver båteier dokumenterer til Miljødirektoratet at båten er levert inn til et godkjent avfallsanlegg.

Kommunene vil få plikt til å sørge for at fritidsbåter opp til 15 fot uten innenbordsmotor skal kunne leveres inn gratis til et mottak i kommunen eller i nærheten av kommunen. Anlegg som får tilskudd for behandling av større fritidsbåter, skal ta imot båter opp til 1,1 tonn gratis. Det enkelte avfallsanlegg vil ha adgang til å kreve en delbetaling for fritidsbåter tyngre enn ett tonn for å dekke kostnader ved mottak, transport og behandling.

– Gamle fritidsbåter som blir etterlatt i naturen eller senkes ulovlig bidrar til forsøpling og lokal forurensning. Over tid blir plast brutt ned til mikroplast i havet. Derfor innfører vi nå denne ordningen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Det er den enkelte båteier som har ansvaret for en forsvarlig håndtering av båten når den har blitt avfall. Nå blir dette mye enklere for den enkelte å gjennomføre i praksis, sier Helgesen.

Sunket fritidsbåt

Stortinget har vedtatt en nasjonal tilskuddsordning slik at kasserte fritidsbåter leveres til avfallsmottak og ikke dumpes andre steder i naturen.

Foto: FOTO: Gjensidige