NRK Meny
Normal

– Det skjer noe når barna begynner på skolen

Veiing av 400 skolebarn ga flere i kommunen hakeslepp.

Overvektig

Illustrasjonsbilde: 29 prosent av barna på tredje trinn i Melhus er overvektige.

Foto: www.colourbox.com

Melhus kommune gjennomførte en veiing av 400 skolebarn. Resultatet på vekta viste at 29 prosent av barna i tredje trinn er overvektige.

Det er langt over landsgjennomsnittet.

– Vi ble veldig overrasket. Vi vet at barna i Melhus er veldig fysisk aktive. Det er mye idrett her, sier enhetsleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten i Melhus, Berit Granheim Karlsen.

Blir med stillesittende

Karlsen forteller at kun ti prosent av de samme barna var overvektige da de begynte på skolen.

– Det skjer tydeligvis et eller annet når de begynner på skolen, som gjør at barna sannsynligvis blir mindre aktive. De blir mer stillesittende, så her må vi gå inn og se mer på hva det kan innebære.

De fleste barna i undersøkelsen i Melhus ligger i nedre sjikt av overvektsskalaen. Barna med fedme har hatt problemet en stund.

– Det ser vi er konstant fra de er små. Det vil si at dette kan vi lære noe av. Vi kan antagelig plukke dem opp veldig tidlig.

– Vi må følge med

I Norge ble det gjennomført en barnevektstudie i 2008, 2010 og 2012 hvor 3.500 tredje-trinnselever fra ti ulike fylker ble veid hver gang.

Undersøkelsene, som Ragnhild Hovengen ved Folkehelseinstiuttet er prosjektleder for, viser et landsgjennomsnitt for overvekt blant barn på 16%.

– Jeg tenker at det er grunn til å være oppmerksomme på at her må vi følge godt med. I andre deler av Europa ligger de betydelig høyere, og det kan jo tenkes at vi er litt forsinket for å si det sånn, sier Hovengen.

Kjører mer på landet

Både den nasjonale barnevektstudien og den lokale undersøkelsen i Melhus viser at barn i urbane strøk er mindre overvektige enn barn på landet.

Granheim Karlsen mener kjøring er en forklaring på det.

– Det er langt til skole og fritidsaktiviteter, så ungene må ofte kjøres eller ta buss.

Den nasjonale studien viser at også mors utdanning, foreldres sivile status og økonomi spiller inn.

– Det er ingen grunn til å forfølge noen barn i denne sammenheng. I alle fall ikke i det forebyggende kommunale arbeidet. Men det er grunn til å gi allmenne tiltak slik at alle får den samme muligheten både til å innarbeide gode vaner og til å ha en god forståelse av sin helse.

Jobber med å finne tiltak

Ansatte i skole, SFO, barnehage og det kommunale helsevesenet i Melhus er kurset i kosthold og aktiviteter for barn.

En måling i åttende trinn viser også at ungdommene der er helt på landsgjennomsnittet. Kommunen jobber nå på tvers for å finne tiltak mot overvekten som er avdekket.

– Vi vil fortsatt jobbe med å finne ut hva som fungerer, slik at vi ikke bare gjør det i blinde. Vi vil jobbe aktivt sammen med skole, foreldre og politisk miljø, sier Karlsen.