Hopp til innhold

Barnevernsansatte blir hetset på nettet

Over halvparten av barnevernsansatte blir utsatt for vold og trusler om vold. I Trøndelag forteller ansatte at de også blir uthengt på nettet.

Illustrasjon

Barnevernsansatte er svært utsatt for grove trusler på jobb. De blir også uthengt og hetset i sosiale medier ifølge ansatte i Trøndelag.

Foto: Karoline Ravndal Lorentzen / NRK

En mann ble tirsdag denne uken dømt til fengsel i 18 dager etter å ha fremsatt alvorlige trusler mot ansatte i en barnevernstjeneste i Trøndelag.

Mannen oppsøkte de ansatte på barnevernets lokaler hvor han truet dem på livet. I tillegg til dette forteller ansatte ved forskjellige barnevernskontor at de også opplever hets på nettet.

– Dette er en belastende jobb i utgangspunktet. Trusler og hets blir er en ekstra belastning man ikke vil oppleve, sier en kvinne som er ansatt ved en barnevernsinstitusjon i regionen.

– Vi tåler for mye

Hun forteller at de ansatte har opplevd all slags trusler, men at hun forstår at mange foreldre blir fortvilet når barnevernet er nødt til å frata dem barna, og at de derfor har en høyere terskel i slike situasjoner.

– Man jobber alltid ut fra det biologiske prinsippet som sier at barna har det best hos foreldrene sine og de gangene det ikke går så føler man alltid med foreldrene. Man har tanke for hvordan det oppleves å bli fratatt egne barn. Derfor tenker jeg at vi noen ganger tåler litt for mye og risikerer for mye, sier hun.

Kvinnen har jobbet i barnevernet i noen år, men kun etter to måneder i tjenesten mottok hun sin første trussel.

– Jeg vil si at det skjer altfor ofte, og nå som det skjer på internett også, så blir det mye, forteller hun.

Over halvparten opplever vold og trusler

Mimmi Kvisvik
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Vold og trusler om vold er et stort problem for ansatte i barnevernet, forteller forbundsleder, Mimmi Kvisvik, i Fellesorganisasjonen FO.

– Problemet er eksepsjonelt stort fordi i løpet av de siste 12 månedene så er 6 av 10 i barnevernstjenesten blitt utsatt for vold eller trusler om vold. Barnevernstjenesten og de som jobber med personer med utviklingshemming er de yrkesgruppene som utsettes for mest vold og trusler, sier hun.

Med en ny forskrift i arbeidsmiljøloven håper Kvisvik at de høye tallene vil bli lavere.

– Fra 1. januar har vi fått en forskrift som hjemler ansvar for både forebyggende arbeid og oppfølging når skade er skjedd. Det blir svært viktig å følge med på virkningen av den framover, sier hun.

Kan svekke tjenesten

Kvinnen som er ansatt i barnevernet i Trøndelag håper også på mer sikkerhet på arbeidsplassen.

– Jeg frykter ikke å dra på jobb, men jeg tenker at hvis slike situasjoner ikke blir anmeldt og fulgt opp så kan man bli redd for å dra på jobb eller å utføre jobben til det fulle.