Hopp til innhold

Barneverns-varsler frykter «straff»

En varsler av overtramp i barnevernstjenesten i Orkdal kalles inn på teppet av rådmannen i kommunen. – Varsleren frykter hun nå skal "tas", ifølge advokaten.

Formannskapet i Orkdal

Formannskapet i Orkdal kommune diskuterte onsdag en personalsak for lukkede dører. En av politikerne krevde informasjon om behandlinga av en varsler om overtramp i barnevernstjenesten.

Foto: Grete Thobroe

Arne Grønset (V)

Lokalpolitiker Arne Grønset (V) ville ha svar på om administrasjonen i Orkdal kommune hadde tenkt å si opp en varsler av kritikkverdige forhold.

Foto: Grete Thobroe
Steinar Gaustad, assisterende rådmann

Assisterende rådmann i Orkdal, Steinar Gaustad, understreker at det ikke er snakk om oppsigelse av varsleren.

Politikerne i Orkdal kommune er enige om at varslere av kritikkverdige forhold i kommunen skal møtes med raushet. Men ikke alle er enige i at det er tilfellet i praksis.

– Ubehagelig

Saksbehandlere i barnevernstjenesten i Orkdal varslet i høst om overtramp på arbeidsplassen sin. På tross av at forholdene varslerne meldte om er redegjort for av kommunen i flere rapporter, er en av varslerne nå kalt inn til et møte med blant andre rådmannen og kommunens advokat.

Det var avisa Sør-Trøndelag som brakte kritikken av barnevernet opp i media.

Ifølge varslerens advokat, Christian Wiig, frykter hans klient at hun skal "tas" for å ha varslet om kritikkverdige forhold.

– Klienten min forstår ikke hensikten med møtet. Det er svært ubehagelig for min klient å bli innkalt til et møte der kommunen stiller med en tilreisende advokat fra Kommunens sentralforbund, sier Wiig til NRK.

Til avisa ST sier orkdalspolitiker Arne Grønset (V) at formannskapet har anbefalt rådmannen å la være å bruke advokat i møte med varsleren, men rådmannen står på sitt og fastholder sin opprinnelige plan med bruk av avokat i møtet, ifølge avisa.

– Uvant med «snakkemøter»

I dag onsdag fikk Wiig oversendt grunnlaget for møtet fra kommunen. Han sier at han, slik det ser ut nå, ikke vil stille i møtet sammen med sin klient. Han vil derimot ta initiativ til at saken oversendes LOs juridiske avdeling.

– Jeg fikk vite i dag at det ikke er noe forslag til vedtak for dette møtet, det mener jeg er uriktig. Jeg er uvant med «snakkemøter» uten et klart formål, og deltar ikke i slike møter, sier Wiig.

– Skulle heller fått blomster

Kommunepolitiker for Pensjonistpartiet i Orkdal, Torstein Larsen, synes ikke det hører hjemme noe sted at en varsler blir kalt inn til det han oppfatter som et oppvaskmøte.

– Hun skulle heller fått en blomsterbukett som takk for det hun har gjort, sier Larsen til NRK i forkant av dagens formannskapsmøte i Orkdal, der rådmannens møte med varsleren ble diskutert.

Larsen synes måten kommuneledelsen har gått frem på i barnevernssaken i Orkdal er «meget, meget dårlig».

Respektløshet og løgn

Barnevernssaken kom opp i media i oktober, da avisa Sør-Trøndelag satte søkelys på forholdene i det interkommunale barnevernet med base i Orkdal.

Flere kilder, blant annet varslere som jobbet i tjenesten, har stått frem i avisa med meldinger om alvorlig mangel på respekt for brukere, en ukultur blant ansatte, løgn og dokumentforfalskning.

Men for statens forlengede arm i Sør-Trøndelag var ikke kritikk av barnevernet i Orkdal noe nytt. Allerede et halvt år før saken kom opp i media, hadde Fylkesmannen avgjort å gå tjenesten nøye etter i sømmene – på bakgrunn av en rekke klager på tjenesten.

Oppsigelse?

Det var lokalpolitiker Arne Grønset (V) som i formannskap onsdag krevde informasjon om det planlagte møtet med varsleren.

Et av spørsmålene som bestod ubesvart før formannskapet var om varsleren er innkalt til møte med rådmannen for å bli oppsagt.

– Får fortsette om hun vil

Assisterende rådmann Steinar Gaustad sier derimot til NRK, etter saken er behandla bak lukkede dører i nesten én time, at møtet beramma 2. mai ikke er starten på en oppsigelse av varsleren.

Gaustad sier seg enig i at det skal vises raushet mot varslere.

– Jeg ser at det kan reises kritikk mot rausheten i denne saken, men det er andre forhold enn oppsigelse dette møtet dreier seg om. Vi ønsker å finne ut hva vedkommende ønsker å gjøre videre og å få diskusjon om en del forhold. Mer kan jeg ikke si, sier Gaustad.

– Så saksbehandleren vil fortsatt jobbe i barnevernet også etter 2. mai?

– Ja, helt klart, om hun selv ønsker det, sier Gaustad.

Ikke overbevist advokat

Advokat Wiig synes imidlertid ikke Gaustads forklaring til NRK om formålet med møtet er fullgodt.

– Dette fremstår fremdeles som et «snakkemøte», sier Wiig.

«Vanskelig å forstå»

Som følge av den omfattende kritikken av barnevernet i Orkdal har kommunen utarbeidet to rapporter om tjenesten, én laget av en utenforstående aktør og én laget av kommunen selv.

I kommunens egen rapport foreslås en hel del forbedringer av tjenesten. Likevel slår rådmann Metliaas fast at det «fortsatt er vanskelig å forstå fullt ut hva som har ført til et så omfattende negativt fokus på tjenesten».

Hun viser også til den uavhengige rapporten hvor det står at det ikke tyder på at barn eller foreldre «har lidt vesentlig rettstap».

To av tilsynssakene vil kommunen likevel ikke kommentere utfyllende i rapporten, fordi sakene skal opp i Tingretten.