Kommuner mangler beredskap

Mer enn halvparten av norske kommuner mangler beredskapsvakt i barnevernet etter at den normale arbeidstiden er over.

Barnevern

I Levanger kommune i Nord-Trøndelag har de nylig kutta ut barnevernsvakta, og nå må politiet ta over mye av ansvaret.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Anne Ulvin

Lensmann i Levanger, Anne Ulvin, mener det beste hadde vært å ha et beredskapsnummer til barnevernet.

Foto: Torill Aamodt / NRK
Levangerordfører Robert Svarva

Ordfører i Levanger, Robert Svarva, sier ressursbruken på barn og unge i kommunen ikke er i tråd med budsjettvedtaket.

Foto: NRK 1

Dersom akutte barnevernssaker kommer etter klokken 15.30 på ettermiddagen, er det ingen som svarer på telefonen.

I Levanger kommune i Nord-Trøndelag har de nylig kutta ut barnevernsvakta, og nå må politiet ta over mye av ansvaret.

Politiet må ta ansvaret

– Det optimale hadde vært å ha et beredskapsnummer til barnevernet for disse sakene som dukker opp etter at arbeidstida er over, sier lensmann i Levanger, Anne Ulvin til NRK.

– Nå kan det ta litt lenger tid før man oppnår kontakt og får hjelp ettersom vi må ringe opp andre medarbeidere, sier Ulvin.

Dukker akutte krisesituasjoner opp må nå politiet ta mye av ansvaret, ifølge Marit Aksnes, enhetsleder ved barne- og familietjenesten i Levanger.

– Nå blir det ingen å ringe. Det kan man alltids beklage, iallefall rent faglig, men når vi har et innsparingskrav på 2,5 millioner kroner, så må vi gå på de tjenestene som ikke er lovpålagte, sier Aksnes.

– Politiet får et problem

Til tross for øremerekede penger og økte bevilgninger fra staten, står over halvparten av alle norske kommuner uten beredskapsvakt i barnevernet. Det viser tall fra Norsk institutt fra forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA.

Beredskapsvakta i Levanger rykket ut hver tredje dag utenom normal arbeidstid i 2010. Nå er det ingen som har ansvaret for lignende barnevernssaker.

– Konsekvensen av dette er at de som har behov for hjelp må vente til nærmeste virkedag, sier Aksnes.

– Sakene kan handle om ungdommer som er på rømmen eller som befinner seg i en akutt krise, der man må rykke ut. Da rykker beredskapsvakta ut sammen med politiet.

– Hva skjer når denne episoden nå dukker opp utenom arbeidstid?

– Da har politiet et problem. Ut i fra den loggføringa vi har gjort, kan jeg si at barnevernvakta i Levanger har hatt omtrent ti utrykninger i måneden, og nå er det ingen som tar disse turene, sier Aksnes.

Sparer 300.000

Grunnen til at vakta nå opphører er fordi kommunen skal spare penger.

Levanger sparer 300.000 kroner ved å kutte beredskapsvakta, ifølge Marit Aksnes.

– Barnevernsvakt i Norge er ikke en lovpålagt tjeneste, men vi har sett at denne tjenesten er nødvendig. Likevel må vi være lojale til de innsparingskravene som vi blir stilt overfor.

– Ressursbruken på barn og familie har ikke vært i tråd med det budsjettvedtaket som er gjort, og da må de avfinne seg med dette vedtaket på lik linje med alle kommunale enheter, sier ordfører i Levanger, Robert Svarva i Arbeiderpartiet.

40 av 44 kommuner får stryk

I fjor ble 44 kommuner i Norge sjekket i forhold til sin jobb med barnevern, 40 av disse gjorde en for dårlig jobb.

Grunnen var at utsatte barn ikke får de tjenestene de har behov for når de trenger det, og det er manglende eller mangelfulle styringssystemer i flertallet av de undersøkte kommunene, oppsummerer Helsetilsynet i sin årsrapport for 2011.

Helsedirektør Lars E. Hanssen ser svært alvorlig på saken. Han er skuffet over den dårlige oppfølgingen fra kommunene.

– Det at vi ikke klarer å ta hånd om barna våre, er en av de største svakhetene ved velferdssamfunnet, sa han til NRK tidligere denne måneden.

– Mange får ikke hjelpen de skal ha

I januar i år hevdet forskere og eksperter at nedbyggingen av institusjonene i barnevernet i Norge hadde gått for langt.

I 2004 tok staten over ansvaret for det fylkeskommunale barnevernet. 19 ulike fylkeskommunale barneverntjenester skulle bli ett statlig barnevern som skulle sørge for god faglig og økonomisk styring av det statlige barnevernet.

Reformen har blitt evaluert, og 4. januar publiserte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet resultatene.

Som en del av dette har Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) utarbeidet en rapport der det går frem at bruken av institusjoner i barnevernet har gått ned med 19 prosent siden 2004. I rapporten spør forskerne om utviklingen har gått for langt.

I rapporten argumenteres det med at utviklingen kan være uheldig fordi det er snakk om ulike grupper barn og unge.

Barn

Eksperter er kritiske til om barn og unge i barnevernet får den hjelpen de trenger.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK


Siste fra Trøndelag

Midtnytt onsdag med Elisabeth Strand Mølster

Midtnytt onsdag med Elisabeth Strand Mølster