Barneskoleelev delte video av barn som hadde oralsex – ble anmeldt

De drøye bildene og det seksualiserte språket i Snap-gruppen til barna skal ha gjort foreldrene sjokkerte.

Videoen politioverbetjent Ellen Mari Burheim satt med foran seg, hadde dukket opp på mobilskjermene til et titalls barneskoleelever en fredag kveld.

En video som viste to små gutter, trolig i alderen 8 til 10 år, som hadde oralsex.

Det var et barn som hadde delt denne videoen i en Snapchat-gruppe for elever på en barneskole i Trondheim.

Hus med lys

Nokså tilfeldig ble videoen oppdaget av en voksen. Så fikk en lærer vite om den, før rektor og skoleeier ble koblet inn. Saken havnet etter det hos politiet og Burheim.

Skuffede og uvitende foreldre

En ting er blitt helt klart for henne i etterforskningen av saken:

– Mange foreldre har ikke oversikt over hva barna har tilgang til via telefonen. Eller hvilke apper de bruker og appens innhold, sier politioverbetjenten.

Hun forteller at flere foreldre ikke var det minste forberedt på at barna deres kunne ha noe med slikt materiale å gjøre.

Det som går igjen, sier hun, er oppfatningen om at barn ikke kommer i befatning med slikt før de er eldre. Gjerne ikke før ungdomsskolealder.

– Flere sier de har hatt denne praten med sønn eller datter, og er derfor sjokkert og skuffet når deres barn blir involvert i deling og besittelse av slikt materiale. Flere foreldre virker overrasket over at seksualisert prat, bilder og videoer og lignende er å finne i de lavere aldersgruppene, sier Burheim.

Anmeldte barneskoleeleven

Politiet startet etterforskning av saken fordi barna på oralsex-videoen åpenbart er under 16 år.

Først rykket en sivil patrulje ut og beslagla telefonen til barnet som hadde delt videoen. Politiet var varsomme, slik at ingen andre barn fikk med seg det som skjedde.

Telefonen ble nøye gjennomgått. Kamerarullen. Snapchat. Andre apper.

Flere ble avhørt, både barn og voksne.

Barneskoleeleven som først delte videoen, ble anmeldt av politiet for å ha hatt videoen på mobilen sin og for å ha delt den videre.

Opplæring på skolen – men også hjemme

Rektoren på skolen hvor barna i Snap-gruppen går, vil ikke uttale seg til NRK. Rektor viser til kommunen som skoleeier.

– Vi ser ikke ofte slike saker, men det hender til tider, sier kommunalsjef for skolene i Trondheim, Eva Elisabeth Belboe.

Etter det som skjedde, arrangerte skolen en nettvettsuke for det aktuelle trinnet.

– Skolen vil også jobbe kontinuerlig med temaet fremover, sier Belboe.

De har også startet et samarbeid med foreldregruppen.

– Vi oppfordrer foreldre til å snakke om slike emner hjemme, og holde seg oppdatert på sine barns nettbruk.

Eva Elisabeth Belboe

OPPFORDRING: Eva Elisabeth Belboe ber foreldre holde seg oppdatert på hva barna gjør på nett.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Toppen av isfjellet

I Trøndelag går det sjelden en uke uten at politiet får tips eller anmeldelse etter at barn har delt seksualiserte bilder eller videoer av andre barn, ifølge politioverbetjent Burheim:

– Det er nulltoleranse ved slike saker og opprettes sak på alle tips hvor det er noe å jobbe videre med. Tips hvor vi ikke har nok til å gå på registreres slik at de blir søkbare senere, med tanke på at eventuell mer informasjon kan komme til og da være «nok» til å opprette sak på.

Politiet vet at omfanget er stort. Likevel er de sikre på at det er enda større.

– Vi er kjent med at omfanget er mye større enn det vi får kjennskap til. Her snakker vi toppen av isfjellet, sier Burheim.

Ellen Mari Burheim, politioverbetjent i Trøndelag politidistrikt

OVERRASKEDE FORELDRE: Ellen Mari Burheim har et klart inntrykk av at foreldre vet for lite om hva barna driver med på telefonene sine.

Foto: Privat

Hun sier også at barn ofte tar seksualiserte bilder av seg selv, som deles videre.

– Politikontaktene og forebyggerne, som er tett på ungdommen, melder om at dette er «vanlig» blant ungdom, og at det derfor ikke anses som straffbart å besitte eller dele, sier Burheim.

De fleste som er involvert i saker som dette er fra cirka 13 til 17 år.

Hvem er guttene på videoen?

Målet med etterforskningen i den aktuelle saken fra skolen i Trondheim, var å finne ut hvor videoen opprinnelig kommer fra. De avdekket at barnet som delte videoen i Snap-gruppen, hadde lastet den ned fra nettet.

Politiet har ikke funnet ut hvem de to små guttene som hadde oralsex er. Kanskje er de ikke engang fra Norge, ifølge Burheim. Men de vet ikke.

Kripos har fått materialet for videre undersøkelser.

Politiet i Trøndelag har etterforsket ferdig saken. De tar ikke ut tiltale, fordi alle involverte er under 15 år. Altså under strafferettslig alder.

Men politiet slipper ikke saken av den grunn.

Både politikontakt, skolen, barnevernet og kommunen er koblet på for å ivareta barna.

– I slike saker er det viktig at vi finner ut om barna som er involvert trenger hjelp. Om de står i fare for å gjenta dette, sier Burheim.

Har du mistanke om at et barn er blitt utsatt for seksuell utpressing eller lokket til å utføre seksuelle handlinger på internett? Politiet oppfordrer deg til å melde fra på tips.politiet.no, eller til sin lokale nettpatrulje.