Barneombud vil ha strengere mobbelov

Barneombud Anne Lindboe mener barn i mange mobbesaker ikke blir tatt nok på alvor.

Barneombud Anne Lindboe

Barneombud Anne Lindboe besøker elever i alle fylkene for å fortelle om barnas rettigheter og at de må si fra til voksne de stoler på om det er noe som plager dem.

Foto: Espen Nilsen Holtan/NRK

Barneombud Anne Lindboe har de siste månedene besøkt elever i alle fylkene i landet for å fortelle at alle barn har rett til å bli hørt og at dette også står i barnas egen lov, FNs barnekonvensjon.

– Dere har rett til å ha en skole uten mobbing og hvis ikke er det et lovbrudd, sa barneombudet da hun besøkte 7.-klassingene ved Steinkjer skole.

Unnlater å handle

Lindboe sier til NRK etter nok et skolebesøk at veldig mange barn ikke blir tatt på alvor når de forteller om sine opplevelser om mobbing.

– Vi ser at mange skoler ikke tar handlingsplikten på alvor. De gjør ikke nok for å rette opp mobbeforhold, sier hun.

Alle barn og foreldre kan klage til fylkesmannen om de ikke blir hørt i mobbesaker.

– Dessverre ser vi også hos fylkesmannen at det kan skorte på å hjelpe, vi har opplevd at elever har klaget syv til åtte ganger til fylkesmannen uten at noe har skjedd.

Vil ha lovendring

Barneombudet mener det er på tide med et strengere regelverk og en mobbelov.

– Vi mener det bør opprettes en nasjonal klageinstans og et strengere lov og regelverk med sanksjonsmuligheter. Det bør ikke være frivillig hvordan skole og kommune håndterer mobbing og det som er alvorlige menneskerettighetsbrudd, som i ytterste konsekvens kan ødelegge barndommen, sier barneombud Anne Lindboe.

Fornøyd

Hun er fornøyd etter skolebesøket på Steinkjer skole.

– Det er viktig å møte elever direkte. Dette var en flott skole med engasjerte ungdommer og rektor og en fin skole å besøke, sier Lindboe.

sync barneombud

Barneombud Anne Lindboe vil ha lovendring. Møt også 7.-klassingene Aron Holmvik, Siri Halse og Amalie Flatås Aune som er fornøyd etter besøket fra barneombudet.