NRK Meny
Normal

Barnemishandling til Høyesterett

Høyesterett skal vurdere hvor strengt vold mot barn skal straffes. I juni skal de behandle saken mot en far fra Trøndelag som ble dømt til ett års fengsel for å ha mishandlet sine fem barn gjennom elleve år.

vold

En familievoldssak fra Trøndelag som skal opp i Høyesterett kan få betydning for straffenivået i fremtidige saker. (Illustrasjonsbilde.)

Foto: Colourbox / colorbox.com

Faren ble dømt i Frostating lagmannsrett i januar for å ha knipset, slått, kløpet, sparket, dyttet og truet sine fem barn med juling fra de var to år gamle, skriver Aftenposten.

Mannen ble i tingretten dømt til fengsel i et og et halvt år, men i lagmannsretten ble staffen redusert.

Stortinget ønsker høyere straff

– Påtalemyndigheten var relativt fornøyd med straffen tingretten utmålte, men i lagmannsretten ble straffen satt ned med en begrunnelse påtalemyndigheten var uenig i, sier statsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembete, Kaia Strandjord, til NRK.

Hun er fornøyd med at Høyesterett har tatt saken til vurdering fordi det er nødvendig å få avgjort nivået på straffeutmåling i slike saker.

– Vi ønsker at straffeutmålingen skal bli vurdert av Høyesterett fordi lovgiver i flere omganger har gitt signaler om at straffen skal økes når det gjelder familievold.

En av dem som har engasjert seg for barns rettigheter er Venstres stortingsrepresentant Abid Raja. Også han er fornøyd med at saken fra Trøndelag har sluppet gjennom nåløyet hos Høyesterett.

– Det er veldig bra at en slik sak nå prøves for Høyesterett. Det er altfor mange eksempler på at straffene i slike saker er for lave og at sakene ikke prioriteres høyt nok av politiet, sier Raja til Aftenposten.

Vil få betydning for fremtidige saker

Den tiltalte faren fra Trøndelag nektet i retten for vold og trusler, men innrømmet at han noen ganger hadde gitt barna lette klaps eller knips på fingrene, og at han noen ganger tok dem i armen.

Når saken nå havner på bordet hos Høyesterett den 23. juni, vil det få betydning for fremtidige saker. Ifølge Aftenposten skal domstolene de neste fem månedene behandle 153 slike saker.

– Det er ikke så veldig mange avgjørelser fra Høyesterett som setter et nivå i familievoldssaker. Dette vil ha betydning for hvilken straff andre saker skal få, og det er viktig med strenge straffer for å beskytte de utsatte barna, sier statsadvokat Kaia Strandjord.