Her tar helsesøster fireårskontrollen i barnehagen

Flere barnehager tester nå ut å få besøk av helsesøster et par ganger i måneden. Det er tryggere for barna å ta de obligatoriske helsesjekkene der, mener både foreldre og barnehageansatte.

Barnehagebarn kan få faste helsesøstre

HELSEKONTROLL I BARNEHAGEN: Maja (4) er på fireårskontroll hos helsesøster Siv Engelin (t.v.) sammen med mor Monica Nielsen (t.h.). Det hele foregår i Reinsholm barnehage i Verdal i Trøndelag.

Foto: Morten Andersen / NRK

Det er ikke bare skoleelever som har bruk for helsesøstre. I høst startet er prøveprosjekt med tre barnehager i Verdal kommune i Trøndelag. Barnehagene får en helsesøster med fast kontortid én dag annenhver uke.

– Jeg ser at barna er mye roligere når de undersøkes, sier helsesøster Siv Engelin.

Målet er at barna skal bli tryggere under helsesjekker, og at oppfølgingen i barnehageåra skal bli tettere.

Siv Engelin, helsesøster i Verdal

MERKER AT BARNA ER ROLIGERE: Helsesøster Siv Engelin.

Foto: Morten Andersen / NRK

Slipper å dra på helsestasjonen

Monica Nielsen er med datteren Maja på en obligatorisk fireårskontroll. Hun mener ordningen er et skritt i riktig retning.

– Vi slipper å ta med barnet til et annet sted, hvor hun kanskje ikke er så trygg. Det er veldig greit at helsesøster er i barnehagen, for da blir også helsesøster en kjent person, sier Nielsen.

Også barnehageansatte jubler for at ordninga prøves ut.

– Vi så fort en positiv effekt

Reinsholm barnehage er med på prosjektet, og styreleder Lisbeth Storholmen mener det blir lettere å følge opp barna når de ansatte har kompetansen til en helsesøster tilgjengelig.

– Vi så fort en positiv effekt. Helsesøster har det helsefaglige aspektet, og vi har det pedagogiske aspektet. Vi får gode råd og hjelp tidlig når vi har en helsesøster til stede annenhver uke, sier Storholmen.

Lisbeth Storholmen, avdelingsleder i Reinsholm Barnehage

JUBLER FOR DENNE ORDNINGA: Lisbeth Storholmen ved Reinsholm barnehage.

Foto: Morten Andersen / NRK

Undersøker om det kan bli permanent

– Selv om vi formelt sett bare skal ha en fireårskontroll, så er vi jo her for alle barn og foreldre. Helt fra barna starter i barnehagen til de slutter, sier helsesøster Engelin.

Da blir det lettere å ha oppfølging ha barna, utover de obligatoriske helsesjekkene. Et slikt tilbud er noe forelder Monica Nielsen ønsker hjertelig velkommen.

– Man sier det er mye billigere å forebygge enn å reparere. Og hvis forebygginga starter i barnehagen tror jeg vi kan få veldig trygge barn til slutt, sier Nielsen.

Helsedirektoratet er interesserte i pilotprosjektet i Verdal. Det neste året skal de – sammen med Utdanningsdirektoratet – undersøke erfaringer fra flere kommuner som har prøvd ulike ordninger for gjennomføring av fireårskontrollen i barnehagen.

De skal vurdere fordeler og ulemper ved ulike måter å organisere tilbudet på.

Barnehagebarn kan få faste helsesøstre

HÅPER PÅ FAST ORDNING: Maja (4) kan få faste besøk av helsesøster Siv Engelin i barnehagen, dersom pilotprosjektet blir en suksess. Det vil i så fall glede mor Monica Nielsen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Vil komme med anbefalinger neste år

– Vi synes det er veldig fint at Verdal kommune tar initiativ for å få til et tett samarbeid mellom helsestasjoner og barnehager, sier fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg.

Det er mange kommuner som har gjennomført prosjekter og etablert fireårskonsultasjon i barnehager, opplyser Myrberg.

– Men vi har ikke hatt noe kunnskap til hvordan dette har vært organisert.

Han forteller at de vil ha en oversikt klar i februar og vi vil ha anbefalinger klare til høsten 2019.

– Barnehagen og helsestasjonen sitter på hver sin side med unik kunnskap om barna. Det at de får til et godt samarbeid er en anbefaling i de nasjonale retningslinjene, sier Myrberg.

Arild Johan Myrberg

DET BESTE FOR BARNA: Fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg, mener det er viktig å få til et godt samarbeid mellom barnehagen og helsestasjonene.

Foto: NRK