Barnehage under observasjon

Gnist Trøa barnehage på Heimdal i Trondheim, som er vedtatt stengt av kommunen på grunn av alvorlige mangler, har fortsatt observatører på plass. Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal behandle barnehagens klage på vedtaket, fordi Fylkesmannen i Trøndelag er inhabil i saken. Kommunen gir tilbud til foreldrene som ønsker å forlate barnehagen, uavhengig av utfallet i klagesaken.