Kritisk til barne-coaching

Kurs skal bygge selvtillit og skape mestring hos barna. – Barna skal få bedre psykisk helse, sier coach. Fagfolk er derimot kritisk.

Mestringskurs for barn

Gjennom konkrete og morsomme øvelser, skal barna bli flinkere til å takle vonde følelser.

Foto: Morten Andersen / NRK

Trine Øfsti Bråten

Trine Bråten

Foto: Morten Andersen / NRK
Kathrine Koren Bjertnæs

Kathrine Koren Bjertnæs

Foto: Morten Andersen / NRK

Gjennom enkle, morsomme og kreative leker skal barna få et mer bevisst forhold til egne tanker og følelser.


– Jeg startet opp dette kurset for å forebygge, slik at barn skal få bedre psykisk helse, understreker Trine Bråten, en av kursholderne.

Kursholder Trine Bråten og Kathrine Koren Bjertnæs, lover at barnet ditt skal lære teknikker for både mestring og glede. Det høres kanskje ambisiøst ut, men Koren Bjertnæs forsikrer at det er lettfattelig.


– Vi snakker ikke for mye teori med barna, det er mange enkle og lystbetonte øvelser, forklarer Koren Bjertnæs.

Kritisk

Andreas Høstmælingen

Andreas Høstmælingen

Foto: Norsk psykologforening

Flere er derimot kritisk til at barn skal få coaching. Fagsjef i Norsk Psykologforening Andreas Høstmælingen, syns det hele virker upresist.

– At de vil forebygge er jo vel og bra, men det er vanskelig å måle konkrete effekter av slik forebygging uten konkretiserte mål. Kanskje det her blir «løst» problemer som i utgangspunktet ikke er der, sier Høstmælingen.

Han oppfordrer foreldre til kritisk å vurdere hva barnet får ut av et slikt kurs. Fagsjefen mener både innehold og utføring fort blir for svevende, og at foreldre bør tenke seg om før barna sendes på et slikt kurs.

– Har barnet ditt behov for bedre psykisk helse, syns jeg vi skal la kvalifiserte folk ta seg av det. Coaching har, i motsetning til helsepersonell, ingen autorisering. Dette betyr at hvem som helst kan tilby slike kursopplegg og det er vanskelig å ansvarliggjøre dem, understreker Høstmælingen.

– Ikke psykologi

Både Trine Bråten og Kathrine Koren Bjertnæs er utdannet NLP-coacher. Dette er en retning innenfor coachingen som har blitt mye kritisert. Koren Bjertnæs understreker at de ikke er psykologer.

– Vi driver ikke psykologi her, men vi mener at følelser kan man ikke lære nok om, sier Koren Bjertnæs.


Høstmælingen i Psykologforeningen, mener nettopp denne holdningen bidrar til forvirring. Han forklarer at nevrolingvistisk programmering (NLP) er basert på en forståelse av hvordan mennesket fungerer, som det ikke finnes dekning for.

– Det finnes ingen dekning for at NLP-coaching fungerer, men hvis det som gjøres på dette kurset ikke er slik coaching, blir det enda mer uklart hva innholdet på kurset faktisk er. Følelser kan jo alle si noe om, sier fagsjefen.

Lærer gjennom lek

Koren Bjertnæs forteller at de legger mye vekt på lek i kurset sitt. Hun mener ting ikke alltid behøver å være så komplisert.

– Selv er jeg veldig tilhenger av at vanlig folk kan gjøre mye for å hjelpe vanlige folk, det ser vi særlig gjennom frivilligheten. Mye kan forebygges internt i familier med enkle øvelser og leker, sier Koren Bjertnæs.

Både Bråten og Koren Bjertnæs vektlegger at kurset er for helt vanlige barn, og at hadde de oppdaget noen som hadde behov for mer profesjonell hjelp, ville de henvist videre.

– Det er mye glede og moro på kurset, det er lystbetont, sier Koren Bjertnæs.

Høstmælingen i Nors psykologforening presiserer at mange kan ha nytte av å gå på kurs, men at foreldre bør være forsiktig hvis man ikke vet hva barna går til.

Han er også kritisk til markedsføringen.

– Å lære barn om følelser kan være vel og bra, men jeg ville vært forsiktig med å kjøpe påstanden om at barnet får bedre psykisk helse av å delta. Det handler i hovedsak om å ikke selge noe som noe annet enn det det faktisk er, avslutter Høstmælingen.