Hopp til innhold

Jo mer frukt og grønt barna spiste, desto bedre var den mentale helsen

En ny studie viser at sunne matvaner på starten av dagen kan ha svært mye å si for barns psykiske velvære.

Elever med frukt i klassesituasjon på barneskole.

VIL SKAPE ENDRING: Et av målene med forskningen er å vise behovet for økt tilrettelegging blant barn og unge. Alle bør få muligheten til å spise minst et sunt måltid om dag, mener forskerne.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Vi har alle hørt det: Spis minst fem om dagen!

Det kjente rådet om frukt og grønt er basert på forskning, og skal blant annet minske risikoen for alvorlig sykdom.

Men kan et sunt kosthold også påvirke den psykiske helsa vår?

Ja, i aller høyeste grad, skal vi tro britiske forskere.

I en stor undersøkelse har de for første gang sett på hvilken effekt sunne matvaner på starten av dagen har å si for den mentale helsen blant barn og unge.

Fikk svar fra nærmere 10.000 barn og unge

I den nye studien har forskerne analysert data fra nærmere 10.000 elever i Storbritannia. Deltagerne er fordelt mellom barne- og ungdomstrinn fra 50 ulike skoler.

De involverte rapporterte selv om eget kosthold, og måtte svare på ulike spørsmål som skulle kartlegge den psykiske helsen deres. Her hadde forskerne tatt høyde for andre faktorer som kunne spille en rolle: negative opplevelser i barndommen, samt bo- og leveforhold.

Resultatene viste en tydelig sammenheng mellom det å ha et godt kosthold og det å føle seg vel.

– Vi fant ut at det å spise godt var forbundet med bedre psykisk velvære hos barn. Spesielt var dette tydelig blant elever på ungdomsskolen. Jo mer frukt og grønt de spiste, jo bedre var den mentale helsen.

Det sier Dr. Richard Hayhoe i en pressemelding. Han er en av forskerne på prosjektet.

TRADISJONELL: Burgere, nuggets, brus og is. Alternativene når du kjører langs veiene i USA er mange, men ensartede. For meg har redningen blitt den norske matpakka.

GRØNT I MATBOKSEN: En god og næringsrik lunsj i skolen er forbundet med større grad av psykisk velvære, ifølge den nye studien.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Et spesielt interessant funn

Ifølge studien skal 25 prosent av ungdomsskoleelevene ha svart at de spiste fem porsjoner av frukt og grønt hver eneste dag. Det samme tallet for barneskoleelevene lå på 28,5.

Omtrent 10 prosent opplyste at de ikke spiste frukt eller grønnsaker i løpet av en dag.

Blant barn som spiste en tradisjonell frokost, fant forskerne tegn på bedre psykisk velvære enn hos dem som bare spiste snacks. Ungdomsskoleelever som drakk energidrikker til frokost, hadde spesielt lave resultater på den mentale helsescoren.

De dårligste resultatene fant man blant dem som ikke spiste frokost i det hele tatt.

Hovedforsker på studien, Ailsa Welch, sier ett av funnene var spesielt interessant.

God ernæring hadde like mye eller mer innvirkning på barnas velvære, enn for eksempel det å være vitne til krangel eller vold i hjemmet, forklarer hun.

Like viktig i Norge som andre steder

Christine Helle er postdoktor og spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri. Hun synes studien er både spennende og interessant.

– Det er i grunn ikke overraskende at de finner slike sammenhenger. Sunn mat er viktige byggesteiner for at kroppen skal fungere. Vi vet at maten vi spiser påvirker en rekke somatiske sykdommer, og det er svært sannsynlig at det også kan bety noe for den psykiske helsen vår.

I tillegg mener hun problemstillingen er like aktuell i Norge som den er i Storbritannia. Man ser blant annet en økende henvisning blant barn og unge til psykiatrien etter koronaperioden.

– Slike studier viser viktigheten av at samfunnet legger til rette. Det er mye som påvirker vår psykiske helse. Årsakssammenhengene er komplekse og sammensatte, og kan også være vanskelige å endre. Kostholdet er noe vi kan gjøre noe med. Alle barn og unge burde få minst ett sunt måltid i løpet av dagen sin, sier Helle til NRK.

Ønsker større bevissthet

Og det er nettopp dette forskerne av studien også håper resultatene kan føre til. Bedre tilrettelegging.

Basert på de nye funnene mener de at man bør få bedre strategier for å sikre god ernæring i skolen.

Sunn mat bør være tilgjengelig for alle barn både før og under skoleoppholdet, sier Welch.

– Vi vet at dårlig psykisk helse er et stort problem for unge mennesker, og sannsynligvis vil disse problemene ha langsiktige konsekvenser. Det er derfor viktig med en god psykisk helse tidlig i livet.