Barn hentet ut av kloster

Politiet i Sør-Trøndelag bisto onsdag barnevernet med å hente ut to barn fra Birgittasøstrenes kloster og gjestehus i Trondheim.

Birgittaklosteret i Trondheim
Foto: Aleksander Ødegård / NRK

Ifølge advokaten for kommunen der familien hører hjemme, Odd Hugo Palmer, er dette første gang en familie har søkt tilflukt i et kloster i en barnevernssak.

Familiemedlemmer og barna søkte i sommer opphold i klosteret etter et vedtak i fylkesnemda de oppfatter som feil.

– De har motsatt seg at barna skal plasseres i fosterhjem og valgte å gå i kirkeasyl, sier Erik Widerøe, advokat for familien.

Grønt lys fra tingretten

Onsdag gikk polititjenestemenn inn og hentet barna ut. Politimester i Sør-Trøndelag Nils Kristian Moe bekrefter at aksjonen skjedde etter en rettslig kjennelse fra tingretten.

– Jeg kan bekrefte at politiet i Sør-Trøndelag har bistått barnevernet med å hente ut barn fra det nevnte huset, sier politimester Nils Kristian Moe til NRK.

Han sier at han ikke definerer tilholdsstedet som et kirkeasyl i primær forstand.

– Hva som er vigslet grunn eller ikke kan jeg vanskelig uttale meg om. Men hvis dette er vigslet grunn så vil jeg si at det må behandles på samme måte som en hvilket som helst annen kirke i Norge, sier Moe.

– Og at det da er snakk om et kirkeasyl?

– Ja, det er jo der vi kanskje ikke er helt enige om hva som er et kirkeasyl da, sier Moe.

– Ser du problemer knyttet til at politiet går inn og henter personer på denne måten fra en sånn bygning?

– Var skånsomme mot barna

– Det er klart at det er utfordrende og det stilles store krav til hvordan vi utfører slike oppdrag. Når det er sagt så mener jeg at vi har gjort dette så skånsomt som overhode mulig og at det viktigste her var å bistå barnevernet til å ta vare på to barn som hadde et sterkt behov for å bli ivaretatt, sier politimesteren.

Han sier at han vanskelig kan tenke seg at hendelsen utfordrer kirkeasylet som institutt og at det ikke har vært noen intensjon med hans beslutning.

Advokat for den aktuelle kommunen Odd Hugo Palmer sier det er alltid er beklagelig at barnevernet og politiet må gripe inn i på denne måten.

– Men familien har motsatt seg et lovlig fattet vedtak som er prøvd i to instanser, sier Palmer.

– Ser du betenkeligheter med å gripe inn i det mange oppfatter som kirkeasyl.

– Alle tilspissinger i slike saker er beklagelig, sier Palmer, men han mener de ikke hadde noe annet valg. Forhandlinger med familien og familiens advokater har ikke ført fram, sier Palmer.