Barn følges opp for sent

Fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan, er kritisk til at barn følges opp for sent av barnevernet. Det er omfattende brudd på lovpålagte frister i kommunene, viser en ny rapport.

Fosterhjem - illustrasjon

Illustrasjonsbilde.

Foto: Illustrasjonsfoto / Scanpix

Fylkesmannen har systematisk gått gjennom tilsynssakene som barnevernet har hatt i Nord-Trøndelag i 2011.

Mange barn er fulgt opp. Men rapporten viser at 30 prosent av sakene, som er meldt til barnevernet, ikke ble undersøkt innen den lovpålagte tidsfristen.

Fylkesmann Inge Ryan

Fylkesmann Inge Ryan ser alvorlig på at barn ikke får god nok oppfølging av barnevernet.

Foto: nyhetsspiller / NRK

–Vi vet at kommunene tar situasjonen i barnevernstjenestene på alvor, og at det jobbes hardt for å lykkes. Men, det er alvorlig at det nå meldes om brudd i kvalitetskravene eller fristoverskridelser i samtlige barnevernstjenester, sier fylkesmann Inge Ryan.

- Dette er ikke bare brudd på tidsfrister. Dette er brudd på barns rettigheter, sier leder i PRESS - Redd barna ungdom, Torunn Wigum Frøseth.

- Nå ber vi om en redegjørelse fra hver enkelt kommune, sier administrasjonssjef, Roar Veiseth, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

I løpet av de neste 17 månedene skal fylkesmannen besøke samtlige 23 kommuner i fylket. Kommunenes håndtering av barnevernsoppgavene vil være ett aktuelt tema som kan diskuteres med kommunene.