NRK Meny
Normal

Kan få angst av foreldres drikking

Barn av mødre som drikker for mye, har flere psykiske vansker enn barn av mødre som ikke drikker.

Kvinne drikker vin

Barn av alkoholmisbrukende mødre har flere psykiske plager enn barn av mødre som ikke drikker, viser en ny studie. (illustrasjonsbilde)

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Fars alkoholmisbruk ser ut til å ha mindre å si.

Likevel greier de fleste barn å tilpasse seg situasjonen, og klarer seg relativt godt.

Det kommer fram av en studie basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Alkohol og angst

Forskere fra Folkehelseinstituttet har sett på sammenhengen mellom mors og fars alkoholmisbruk og barnas psykiske vansker.

Vel 4.000 ungdommer i alderen 13 til 19 år svarte på et spørreskjema om angst og depresjon, selvfølelse, skolefungering, sosialt nettverk og personlighet.

Foreldre til tenåringene svarte samtidig på et spørreskjema om drikkevaner og alkoholrelaterte problemer samt angst og depresjon.

Resultatene viser at barn av alkoholmisbrukende mødre har en høyere score på psykiske plager sammenlignet med barn av ikke-misbrukende mødre, mens fars alkoholmisbruk ga lite utslag.

– Mor har større omsorgsrolle

Forklaringene på det kan være flere.

– Blant annet kan man tenke seg at mor i familien innehar en større del av omsorgsgiverrollen enn far, og dersom mor ikke er i stand til å utfylle denne rollen, kan det medføre en større svikt i omsorgsgrunnlaget til barnet.

Det forteller Kamilla Rognmo som er førsteforfatteren bak artikkelen som er publisert i tidsskriftet BMC Public Health.

Ifølge Rognmo kan det også være mer stigmatiserende å ha en mor som drikker enn en far som drikker.

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Femte året med spel i år
I over 80 år har Hugos tivoli fra Levanger holdt på. I sommer har en 25-åring overtatt som leder i familiebedriften.