Hopp til innhold

Mattilsynet: – Barn kan få lavere IQ av storvilt

– Barn som spiser storviltkjøtt oftere enn én gang i måneden kan få lavere intelligens, hevder Mattilsynet. I dag kommer de med nye og strengere kostholdsråd for storviltkjøtt skutt med blyammunisjon.

Elgjakt

Mattilsynet fraråder utsatte grupper å spise viltkjøtt mer enn 1 gang i måneden. Tilsynet mener blyet i kjøttet kan påvirke barnets IQ.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Ifølge SSB felte 91.690 storviltjegere 5.000 villrein, rundt 35.000 hjort og like mange elg i fjor. Årets jakt starter 1. september.

Ifølge en rapport fra Norsk institutt for naturforskning og Høgskolen i Hedmark fra 2010 felles de aller fleste av de 75.000 hjortedyra i jakta med ekspanderende blyholdige prosjektiler.

Når et slikt prosjektil treffer dyret, ekspanderer fronten og blottlegger blykjernen slik at blyfragmenter spres til omkringliggende vev.

Derfor har Mattilsynet bestilt en rapport fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet, VKM, som viser at hvis man spiser hjorteviltkjøtt mer enn én gang i måneden, så øker mengden bly i blodet.

Skyhøye enkeltnivåer

I kjøtt fra husdyr er det tillatt med maksimalt 0,1 milligram bly per kilo kjøtt. For bly i viltkjøtt finnes det ikke grenseverdier.

VKM skriver at hjortevilt stort sett inneholder lave nivåer av bly, men høye konsentrasjoner er funnet i enkelte prøver. I norske prøver av elgdeig har det blitt funnet blynivåer fra under 0,03 til 110 milligram bly per kilo kjøtt.

Les hele rapporten «Risk assessment of lead exposure from cervid meat in Norwegian consumers and in hunting dogs».

Rammer hjernen

Bly er helseskadelig, og for enkelte kan det påvirke intelligensen hos barn, mener Mattilsynet.

– For barn som spiser slikt kjøtt ofte, kan det medføre en liten reduksjon i IQ. Bly påvirker utviklingen av sentralnervesystemet, altså utviklingen av hjernen, sier seniorrådgiver Catherine Svindland i Mattilsynet.

Rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet baserer seg på internasjonal forskning, blant annet en rapport om bly i mat fra EUs ekspertgruppe for matsikkerhet EFSA.

Lagres i blodet

Tilsynet advarer spesielt utsatte grupper å spise for mye av kjøttet. Utsatte grupper er barn, gravide, kvinner i fruktbar alder og personer med høyt blodtrykk.

– Rester fra blyet i ammunisjonen kan lagre seg i blodet til kvinnen, og legge seg til fosteret som kan påvirker hjernen til barnet.

–Det trenger ikke bety noe for barn med vanlig IQ, men for barn som har lav IQ fra før av, fortsetter Svindland.

Ifølge Svindland kan blyholdig kjøtt også gi økt risiko for hjerte- og karsykdommer, dersom man har høyt blodtrykk fra før.

– Ta rådet på alvor

Mye blod for penga.

Mattilsynet forstår at jegere og familier som har spist viltkjøtt i mange tiår er skeptiske til dette rådet.

Foto: Lier, Gunnar / SCANPIX

– Hvordan vil dere at jegere og familier som spiser mye storviltkjøtt skal forholde seg til dette kostholdsrådet?

Vi ønsker at jegerne og familiene tar dette rådet på alvor. Vi ønsker at de prøver å ta noen forholdsregler, der man forsøker å unngå å spise kjøtt som er skutt med blyammunisjon oftere enn én gang i måneden og at man helst bruker blyfri ammunisjon der det er mulig.

Mattilsynet baserer uttalelsen sin på ny forskning, og påpeker at de ikke overreagerer.

– Forstår Mattilsynet at jegere og familier som har spist viltkjøtt i mange tiår er skeptiske til dette rådet?

– Jeg forstår at dette er ny viten for erfarne jegere. Det er også ny viten for oss i Mattilsynet. Vi har hatt en god dialog med jegermiljøene, og jeg håper at dette kan fortsette etter også dette, avslutter Svindland.

God og trygg måte

Norges jeger- og fiskeforbund skriver på sine nettsider at de er opptatt av at konsumering av viltkjøtt skal foregå på en trygg måte.

«Når det framkommer ny kunnskap rundt vår jaktutøvelse og/eller vilthåndtering, så er vi selvsagt opptatt av å ta til oss denne nye kunnskapen og formidle råd til jegerne.

Jegerne kan selv redusere risikoen for å få i seg bly gjennom viltkjøtt med relativt enkle tiltak», skriver foreningen på sine nettsider.

Tviler på vitenskapen

– Jeg har vanskelig for å tru det, men vi må jo tru det når det er Mattilsynet som står bak.

Det sier storviltjeger Eskil Pettersen, som også er fylkessekretær i Norges Jeger- og Fiskeforbund NJJF i Sør-Trøndelag.

– Dette var voldsomt. jeg stiller meg uforstående til problemet. Jeg klarer ikke å se sammenhengen her.

Spiser viltkjøtt hver uke

Han og familien spiser storviltkjøtt to til tre ganger i uka. Det er ti ganger hyppigere enn kostholdsrådet fra Mattilsynet tilsier.

– Har du fått dummere unger, fordi du har gitt dem elgkjøtt?

– Jeg håper ikke det. Det ser ikke sånn ut.

Testet jaktlaget

Hele jaktlaget mitt blitt testet, uten at det ble funnet unormalt høye blyverdier i blodet til noen av jegerne.

Pettersen har vanskelig for å tro at norske jegere er uforsiktige med bly i kjøtt.

– Når viltet er lagt ned må jegerne skjære bort kjøttet der viltet er skutt.

– Da kan du spise viltkjøtt med god samvittighet.

Siste fra Trøndelag