Ba om åtte og et halvt års fengsel for pastor

Aktor la ned påstand om åtte og et halvt år for en pastor fra Midt-Norge, som i Frostating lagmannsrett i går ble kjent skyldig i overgrep mot sine egne døtre.

Trondheim tinghus i september

DOM ONSDAG: Dommen i saken som har gått i Frostating lagmannsrett blir forkynt onsdag. Saken går med jury fordi strafferammen i tiltalen mot faren er på over seks år.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Samtidig la aktor ned påstand om fengsel i ett år og ni måneder for kona hans. Hun ble i går kjent skyldig i grov mishandling av barna.

– Påstanden er begrunnet i det faktum som er funnet bevist, og rettspraksis i andre saker, sier aktor Jarle Wikdahl til NRK.

Jarle Wikdahl er aktor i saken.

– Påstanden er begrunnet i det faktum som er funnet bevist, og rettspraksis i andre saker, sier aktor Jarle Wikdahl.

Foto: Morten Andersen / NRK

Dommen blir forkynt onsdag i kommende uke.

Kjent skyldig i to overgrep

Saken går med jury fordi strafferammen i tiltalen mot faren er på over seks år.

Både pastoren og kona anket dommen fra Sør-Trøndelag tingrett i fjor høst, og det samme gjorde påtalemyndigheten.

Mannen ble i tingretten dømt til fengsel i fem år og seks måneder for seksuelle overgrep mot den ene dattera, da hun var under ti år. I tingretten ble pastoren frikjent for overgrep mot sin andre datter. Det er juryen i lagmannsretten uenig i, og har i stedet funnet ham skyldig i overgrep mot begge søstrene. Kona hans ble i tingretten dømt til ti måneders fengsel for grov mishandling.

Erik Vatne, Frode Wisth og Linn Haug Holm er forsvarere i pastorsaken i Frostating lagmannsrett

Erik Vatne, Frode Wisth og Linn Haug Holm er forsvarere i pastorsaken i Frostating lagmannsrett.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Ba om mildest mulig straff

Ekteparets forsvarere ba fredag om at de blir dømt på mildest mulig vis.

– Min klient har i hele denne saken hevdet at han ikke har begått disse handlingene. Det har gjenspeilet seg i argumentasjonen jeg har fremført i dag. Det betyr at vi mener aktor har lagt ned påstand om en for høy straff, sier mannens forsvarer Erik Vatne til NRK.

Kvinnens forsvarer Frode Wisth argumenterte for samfunnsstraff fremfor fengsel:

– Bakgrunnen for det, er at hennes personlige bakgrunn kanskje tilsier at en fengselsstraff vil gjøre seg svært dårlig for henne, forklarer Wisth.

– Ei vanskelig tid for dem

Erik Widerøe er bistandsadvokat for de fornærmede barna i overgrepssaken mot en pastor

Saken har vært en stor belastning for barna, sier bistandsadvokat Erik Widerøe.

Foto: Morten Andersen / NRK

Erik Widerøe er bistandsadvokat for de fire fornærmede barna i saken. Han la ikke ned noen konkret påstand om erstatningskrav, men anmodet om rettens skjønn.

– I dag har jeg antydet erstatningskrav på vegne av de fire fornærmede barna, at det skal ligge på rundt 540.000 kroner for far, og rundt 220.000 kroner for mor, sier Widerøe til NRK.

Saken har vært en stor belastning for barna, forteller han.

– For det første ble de tatt ut av hjemmet, ganske brutalt. Så skulle de over i nye hjem, og de hadde noe med seg i bagasjen fra det de har opplevd. Det har vært en vanskelig tid for dem.

Alle fire barna er i dag i fosterhjem. To barn bor sammen, og de to andre bor i hvert sitt.