Avviser påstand om ærekrenkelser

– Alf Jostein Sverkmo har ikke ærekrenket noen av dem som har saksøkt ham, prosederte hans advokat i ettermiddag.

Saksøkte Alf Jostein Sverkmo til venstre og hans advokat Bertil Smalås i Inderøy tingrett.

Alf Jostein Sverkmo (t.v.) og advokat Bertil Smalås i tingretten.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Krav til bevis er et sentralt poeng i denne saken, sa prosessfullmektig for Sverkmo, Bertil Smalås i sin prosedyre i ærekrenkingssaken i Inntrøndelag tingrett.

* - En hevnaksjon

Snudd på hodet

Han mener det er å snu saken på hodet når saksøkernes advokat , Eirik Edvardsen, viser til at Sverkmo ikke har kommet med noe i retten som styrker påstandene.

* - Ingen bevis

– Men det er ikke Sverkmo som har bevisbyrden, men den som er påstått "skadet", mener Smalås. Advokaten sammenlignet situasjonen med om han hadde fått skadet huset sitt av naboen.

– Da er det jeg som må bevise at huset mitt er skadet, ikke naboen, sa Smalås. Han mener avisuttalelsene også dreier seg om ytringsfrihet for Sverkmo.

Ikke Sverkmo som skrev

En av de mest omstridte uttalelsene fra Sverkmo er en artikkel i Trønder-Avisa 19. mai 2007 etter bryggebrannen i Trondheim. Smalås mener dette er avisas ansvar alene.

* - Oppringt av B-gjengen

– Det er for enkelt å si at "dette har du sagt fordi det står i avisa." Det er heller ikke veldig overraskende at journalisten som vitnet her i retten sa at Sverkmo hadde uttalt det som stod på trykk, sa Smalås.

Han la til at han kan forstå at noen av saksøkerne kan føle seg krenket av innholdet i artikkelen. – Men det er Trønder-Avisa som har satt dette på trykk, ikke Sverkmo, sa hans prosessfullmektig.

– Motparten har heller ikke ført bevis for at Sverkmo har uttalt det som står på trykk i avisa, sa Smalås i sin prosedyre.

Følte seg truet

Sverkmo har forklart at han gikk til politiet i Natal i 2005 fordi han følte seg truet av Trygve Kristiansen.

– Det gjorde Sverkmo for å ta vare på seg selv, mener Smalås. Han viste videre til at avhørene ble gjort på engelsk, lest gjennom av Sverkmo, men oversatt til norsk av en ikke godkjent oversetter.

* - Oppspinn fra A til Å

Rettsspråket i Norge er norsk. Derfor ba Smalås retten legge vekt på forklaringene til Sverkmo i Inntrøndelag tingrett denne uka, og ikke hva han skal ha sagt i politiavhør i Brasil.

Truslene på telefon som Sverkmo fortalte han fikk etter at han forlot Blue Marlin Group, kunne han ikke føre bevis for i retten.

– Men det er jo umulig i den situasjonen. Skal han (Sverkmo red. anm.) da være avskåret fra å fortelle det som har skjedd, spurte Smalås.

Avviser alle krav

Siden saksøkers advokat mener at hans klient Alf Jostein Sverkmo ikke har ærekrenket noen, avviser han også alle krav om oppreisning og erstatning på vegne av sin klient.

Ellers bemerket Smalås at Trygve Kristiansen, som aksjonær i Blue Marlin Group, ikke kan gå til søksmål for tapte inntekter som selskapet kan gjøre.

– Hvordan skulle selskapskreditorene forholde seg til det, spurte Smalås. Han la til at han generelt kan forstå at et selskap kan gå til søksmål, men ikke en aksjonær.

– Dessuten eksisterer jo selskapet Blue Marlin Group fortsatt, bemerket Smalås.