Avviser jødehat ved NTNU

Studenter og ledelse avviser påstander om at NTNU er infisert av jødehat.

Video Avviser jødehat ved NTNU

Både studenter og ledelse ved universitetet i Trondheim (NTNU) stiller seg vantro til påstandene fra lederen av Senter mot antisemittisme om at studenter med jødisk bakgrunn blir trakassert og hånet.

– Useriøs påstand

Heller ikke lederen for Det Mosaiske Trossamfund i Oslo, Anne Sender, har hørt om noe antisemittisk miljø ved NTNU.

– Det er helt klart at det forekommer enkelthendelser og det er miljøer som kan markere seg av og til, men en stempling av en hel gruppe ved universitetet oppfatter jeg som useriøst, sier hun.

Michal Rachel Suissa er leder for Senter mot antisemittisme i Norge

Michal Rachel Suissa er leder for Senter mot antisemittisme.

Foto: NRK

Det var i går at leder for Senter mot antisemittisme, Michal Rachel Suissa, sa til NRK at universitetet i Trondheim er infisert av jødehat. Hun viste til anonyme uttalelser fra jøder om trakassering og at de hadde flyttet fra byen på grunn av frykt.

Michal Rachel Suissa ble eksludert fra Det Mosaiske Trossamfund i 2004, to år etter at hun hadde dannet Senter for antisemittisme sammen med sin mann.

Overtolker og overdriver

Anne Sender i Det Mosaiske Trossamfund, avviser at Senter mot antisemittisme representerer jøder i Norge og mener at deres påstander ikke er troverdige.

– Jeg mener lederne er useriøse og kun representerer seg selv. De representerer ikke noen av de jødiske grupperingene i verken Trondheim eller Oslo, sier hun.

Det Mosaiske Trossamfund er klar på at Senter mot antisemittisme iblant påpeker kritikkverdige forhold, men er samtidig klar på at de overtolker og overdriver.

Anne Sender

Anne Sender er leder for Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Foto: Anne Linn Ensby / NRK

– Dermed risikerer vi at vi ikke blir tatt på alvor der hvor det er viktig at vi blir tatt på alvor, sier Anne Sender.

Ukjent for studenter og ledelse

Sebastian Klein er jøde og har studert i fire år ved NTNU uten å ha merket verken hetsing eller mobbing. Han tror ikke på påstandene om jødehat .

Sebastian Klein

Sebastian Klein er student ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Foto: Rune Karlsen / NRK

Dekanus Jan Morten Dyrstad

Dekanus ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Jan Morten Dyrstad.

Foto: Rune Karlsen / NRK
– Jeg har aldri opplevd noe slikt selv. Vi er en veldig liten minoritet, og ville merket det dersom noen av oss ble hetset. Det ville kommet frem ganske fort, sier han.

Det er særlig ved Fakultetet for samfunnsvitenskap som blir anklaget for jødehat av lederen for Senter mot antisemittisme. Dekanus Jan Morten Dyrstad avviser anklagene.

– Jeg har regelmessig møter med tillitsvalgte for studentene, så dette er noe jeg ville fått greie på, sier han.

Ledelsen ved NTNU ber om at de som opplever trakassering på grunn av jødehat stå fram og politianmelde saken.