NRK Meny

Avvik på Heidrun

StatoilHydro sliter med å etterkomme HMS-krav på Heidrun-feltet etter at et tilsyn viste flere avvik fra reglene.

Heidrun
Foto: Statoil

Kilde: NTB

Artikkelen er flere år gammel.

Nå har petroleumsgiganten fått pålegg fra Petroleumstilsynet.

Petroleumstilsynet førte i mai tilsyn med StatoilHydros styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) og bruk av integrerte operasjoner (IO) i bore- og brønnaktiviteter på innretningen Heidrun TLP.

Det ble avdekket en rekke avvik fra regelverket.

I pålegget fra Petroleumstilsynet til tirsdag heter det at StatoilHydro må gjennomgå oppgraderingsprosjektet for Heidrun og identifisere forbedringsområder vedrørende ansvarsforhold og styring innen 1. desember i år.

Flere utbedringer

Samme frist har selskapet fått på seg for gjennomføring av forstudie for tiltak i feil utformet borekabin, samt utbedring for brønnkontrollpanel, og forbedring av tilgjengelighet for inspeksjon og vedlikehold i brann-, gass- og elektrosystemene i borekabinen.

Fristene er i overensstemmelse med selskapets svar til tilsynets varsel om pålegg datert 11. juli.

Haltenbanken

Heidrun-feltet ligger i Haltenbanken utenfor Midt-Norge og har produsert olje og gass siden oktober 1995.

Feltets nordflanke ble satt i produksjon i august 2000.

StatoilHydro er operatør, med Petoro og ConocoPhillips som største rettighetshavere med 58,16 og 24,31 prosent

Video fra Trøndelag

Kronprinsen meldte seg som frivillig i Starmus-show på Torvet i Trondheim.
Interessen for å være med på dugnad i fjellet har eksplodert. Turistforeningen har venteliste på nesten alle dugnader.
Utgravingsleder Anna Petersén viser rundt på kirkeområdet i Trondheim sentrum.