Avvik på Heidrun

StatoilHydro sliter med å etterkomme HMS-krav på Heidrun-feltet etter at et tilsyn viste flere avvik fra reglene.

Heidrun
Foto: Statoil

Kilde: NTB

Nå har petroleumsgiganten fått pålegg fra Petroleumstilsynet.

Petroleumstilsynet førte i mai tilsyn med StatoilHydros styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) og bruk av integrerte operasjoner (IO) i bore- og brønnaktiviteter på innretningen Heidrun TLP.

Det ble avdekket en rekke avvik fra regelverket.

I pålegget fra Petroleumstilsynet til tirsdag heter det at StatoilHydro må gjennomgå oppgraderingsprosjektet for Heidrun og identifisere forbedringsområder vedrørende ansvarsforhold og styring innen 1. desember i år.

Flere utbedringer

Samme frist har selskapet fått på seg for gjennomføring av forstudie for tiltak i feil utformet borekabin, samt utbedring for brønnkontrollpanel, og forbedring av tilgjengelighet for inspeksjon og vedlikehold i brann-, gass- og elektrosystemene i borekabinen.

Fristene er i overensstemmelse med selskapets svar til tilsynets varsel om pålegg datert 11. juli.

Haltenbanken

Heidrun-feltet ligger i Haltenbanken utenfor Midt-Norge og har produsert olje og gass siden oktober 1995.

Feltets nordflanke ble satt i produksjon i august 2000.

StatoilHydro er operatør, med Petoro og ConocoPhillips som største rettighetshavere med 58,16 og 24,31 prosent

Video fra Trøndelag

Nå åpner over fire mil med nye skuterløyper i Tydal. Kommunen er den første som åpner løyper for rekreasjonskjøring i Sør-Trøndelag.
Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes
Trøndere har alltid satt pris på en god kopp kaffe, men for 20 år siden ble vi introdusert for en ny smaksopplevelse - siden da har det dromedar kaffebar blitt en stor og sentral del av Trondhjems kaffekultur .