Avslørte flere alvorlige smuglingsforsøk

Tollvesenet i Midt-Norge avdekket flere alvorlige smuglingsforsøk av narkotika, doping og alkohol i fjor.

Beslag i 2009 på Storlien

1069 liter øl ble tatt på Storlien 26. februar 2009.

Foto: Tollvesenet

- Vi har i 2009 avdekket flere alvorlige smuglingsforsøk enn tidligere. Dette viser at vi er på rett spor i forhold til at vi tar de som prøver, forteller Hallgeir Bjørvik, avdelingssjef, tollregion Midt-Norge.

Ifølge tollvesenet dreier beslagene seg om større mengder narkotika, dopingmidler, vin, øl, sigaretter, tobakk, valuta, kjøtt, fisk og andre varer av høy verdi.

Beslag av fiskefilet på vei ut av Norge

Viser beslag av 810 kg fiskefilèt på vei ut av Norge. E-10 over Bjørnfjell (ved Narvik) 8. april 2009.

Foto: Tollvesenet

Flere anmeldte beslag

Antall beslag som er anmeldt til politiet er økt fra 516 i 2008 til 630 i 2009.

- Vi utvikler oss og blir bedre og bedre, men så er det sånn at utfordringene vi står ovenfor også blir større og større, sier Bjørvik.

- Mindre hasj

Ifølge tollvesenet har det vært en økning i antall beslag på narkotika og dopingmidler.

- Vi har ikke så mange store beslag, men en rekke mindre beslag.

I 2009 ble tatt beslaglagt betydelige større mengder narkotiske tabletter, heroin og marihuana, sammenlignet med 2008. Mens det ble tatt mindre hasj, amfetamin og kokain, sammenlignet med året før.

- Mer øl og vin

2009 ble et år hvor det ble gjort færre brennevinbeslag.

- Men derimot har vi hatt en økning på både vin og øl beslag. De største beslagene ble gjort på grensa til Norge og Sverige, forteller Bjørvik.

Større tobakksbeslag

Når det gjelder alkohol, sigaretter og tobakksvarer samlet sett, har det vært en økning i beslaglagt mengde i 2009 sammenliknet med 2008. Det har vært en nedgang i antall beslag for de samme varegruppene, noe som betyr at beslagene i gjennomsnitt er større i 2009, melder tollvesenet.

Fornøyd

Tollvesenet ser tilbake på året som har gått og mener de selv har blitt bedre.

- Vi er veldig fornøyde, og mener vi har fått bra uttelling på kontrollinnsatsen vi har hatt gjennom året. Nå går vi med et løfta hode inn i 2010, sier Bjørvik.