NRK Meny
Normal

Avhengig av NTE-millioner for å si ja

Hvis ikke Leksvik kommune får med seg millionverdier fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk kan en sammenslåing med Rissa bli stoppet.

Folkeavstemning Leksvik

Folk både i Leksvik og Rissa sa sitt om en sammenslåing av kommunene under valget i september. I Leksvik er folket delt i synet på å gå inn i en ny storkommune.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Steinar Saghaug

Steinar Saghaug ble valgt til ordfører i Leksvik i høst.

Foto: Leksvik kommune

Leksvik og Rissa har i lang tid arbeidet for å få til en sammenslåing. Men Leksvik vil ha garantier om at de får beholde fremtidige inntekter fra kraftselskapet Nord-Trøndelag E-verk, uavhengig av hvilket fylke de havner i.

350–400 millioner

– For Leksviks del snakker vi om verdier på mellom 350 og 400 millioner kroner totalt sett, sier nyvalgt ordfører Steinar Saghaug fra Høyre.

Nord-Trøndelag E-verk eies i dag av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Blir fylkene i Trøndelag slått sammen, vil eierskapet trolig bli overført til kommunene i gamle Nord-Trøndelag.

Foran fylkestinget som starter i Nord-Trøndelag tirsdag innstiller fylkesrådet på at det ikke skal få negative utslag for Leksvik dersom eierskapet i Nord-Trøndelag E-verk overføres til kommunene.

– Helt avgjørende

– Det høres veldig bra ut, og det er god innstilling. For oss er det helt avgjørende for å gå videre med prosessen rundt sammenslåing. Hadde det blitt en annet vedtak, måtte vi ha tatt en tenkepause, sier Saghaug.

Under valget i september fikk folk både i Leksvik og Rissa si sin mening om en sammenslåing. I Leksvik var det nøyaktig like mange som sa ja som nei til en sammenslåing med Rissa. I Rissa var det et flertall for sammenslåing.

– Vi fortsetter prosessen og har diskutert mye underveis, og det ser ut til å være et flertall for en ny storkommune, sier Steinar Saghaug.

Det nye kommunestyret i Leksvik skal behandle saken 20. oktober.

Video fra Trøndelag

Håper å få åpnet elva i løpet av kvelden.
Slik gikk det med Mette Vollan i uværet.
Skiheisen i Vintervannskleiva åpen igjen.