Hopp til innhold

Avhengig av å sjekke nyheter? Kan ha alvorlige konsekvenser

En ny studie viser at såkalte nyhetsjunkier kan slite mer med både den fysiske og den psykiske helsen.

Data og mobil med nyheter.

AVHENGIG? Nyheter er tilgjengelige til enhver tid. Men hva gjør egentlig dette med oss?

Foto: Julie Egge/NRK

I løpet av de siste to årene har vi vært vitne til en rekke alvorlige hendelser i verden. Fra koronapandemien til krigen i Ukraina.

Mange av oss reagerer negativt på å lese dårlige nyheter. En følelse av maktløshet sniker seg innpå.

For noen kan konsekvensene være enda verre, viser ny forskning.

Personer som er mer eller mindre avhengige av å oppdatere seg på det som skjer i verden til enhver tid, har det verst, ifølge forskere. Såkalte «nyhetsjunkier» er mer utsatt for å kjenne på angst og stress. I tillegg har de en dårligere fysisk helse, heter det i en ny studie.

– Å være vitne til disse hendelsene som utspiller seg i nyhetene kan føre til en konstant tilstand av høy beredskap hos noen. Det sier forsker Bryan McLaughlin.

Han er førsteamanuensis ved Texas Tech University i USA.

På grunn av dårlige nyheter kan verden oppleves som et mørkt og farlig sted, forklarer forskeren.

Les også: Du stoler kanskje mer på falske nyheter enn du tror

Les også: Slik kan du snakke med barnet ditt om krig og frykt

Marlen Barstad Solberg
Marlen Barstad Solberg

Går ut over helse og familie

For å studere dette fenomenet, kjent som nyhetsavhengighet, analyserte forskerne data fra en nettbasert undersøkelse. 1100 amerikanske voksne deltok.

I undersøkelsen ble de spurt om i hvilken grad de var enige i visse utsagn. Blant annet:

  • «Jeg blir så opptatt av nyheter at jeg glemmer verden rundt meg»
  • «Jeg finner det vanskelig å slutte å lese eller se på nyheter»
  • «Jeg følger ofte ikke med på skolen eller jobben fordi jeg leser eller ser på nyheter»

I tillegg fikk deltagerne spørsmål knyttet til egne følelser og om de følte seg stresset, hadde angst, samt fysiske plager som tretthet, smerter og mageproblemer.

For noen var resultatene svært alvorlige. 16, 5 prosent av de spurte oppga å være såpass negativt påvirket av nyheter at det gikk ut over både helse- og familieliv.

73,6 prosent av de avhengige rapporterte å oppleve dårlig psykisk helse.

61 prosent mente også å oppleve fysiske smerter. Kun 6,1 prosent av folk i studien med et normalt forhold til nyheter meldte om lignende smerter.

Hvor mange ganger sjekker du nyheter i løpet av en dag?

Hva sier psykologen?

I dag har vi mulighet til å sjekke nyhetene til enhver tid. Ole Jacob Madsen er psykolog og filosof, samt professor ved Universitetet i Oslo.

Han sier det av og til kan bli mye for enkelte.

For de fleste går det sikkert bra, men under koronapandemien ble begrep som doomscrolling og doom-surfing ekstra aktuelle.

På den ene siden var det åpenbart et behov i befolkningen etter å holde seg oppdatert på situasjonen. På den andre siden opplevde mange at dette ble noe utmattende, som igjen fikk dem til å føle seg overveldet eller nedtrykt.

Ole Jacob Madsen

Ole Jacob Madsen mener man også kan snu problemstillingen: At folk som har det psykisk og fysisk dårlig i utgangspunktet sitter mer inne, og dermed absorberer mer nyheter.

Foto: Tor Stenersen

Han tror også at underliggende variabler kan spille en rolle for noen.

Personer som har høy grad av nevrotisisme er kanskje mer troende til å oppleve mer psykiske plager, samtidig som de også kan utvikle et dysfunksjonelt forhold til nyheter. Der de føler at de må følge med til enhver tid for potensielle farer.

Psykologen mener folk flest bør etterstrebe en balansegang. At det er viktig å holde seg oppdatert, men at man også i perioder bør prøve å skjerme seg.

Madsen har noen tips:

– Man kan ta et bevisst valg om å ikke ta med mobilen på soverommet når man skal legge seg. Eller skru av pushvarsler på smarttelefonen. Man kan jo også innføre en regel der man kun har lov å sjekke nettavisene til bestemte tider, sier han til NRK.

Viktig med gode tiltak

Ifølge Bryan McLaughlin viser funnene fra den nye studien at det er behov for tiltak. Han mener fokuserte kampanjer kan føre til at folk får et bedre forhold til nyheter.

– Selv om man ønsker at folk skal engasjere seg, er det viktig med en sunnere tilnærming enn det mange har.

Forskerne sier også at man trenger mer forskning på temaet som underbygger resultatene, men at funnene tyder på at et problematisk forbruk kan føre med seg både psykiske og fysiske lidelser.

I tillegg peker studien også på behovet for en bredere diskusjon om hvordan nyhetsbransjen kan bidra.

Les også: Kristoffer og Adrian bruker mobilen bare tre timer daglig – slik klarer du å legge den fra deg

Kristoffer Larsen og Adrian Langsett
Kristoffer Larsen og Adrian Langsett