Hopp til innhold

Kroppen var innpakket og hadde skader

Politiet forteller for første gang om omstendighetene da trondheimskvinnen Vibeche Falck Danielsen ble funnet død i Nidelva for tre uker siden. – Tilstanden til avdøde viste tydelig at hun var drept, sier politiadvokat Mette Kollstrøm.

Vibeche Sofie Falck Danielsen

– Det er ingen tvil om at Vibeche Sofie Falck Danielsen ble drept, mener politiet

Foto: Familien/NRK

Politiet har i snart fire uker holdt etterforskningen av den angivelige drapssaken strengt hemmelig.

48-år gamle Vibeche Sofie Falck Danielsen ble meldt savnet av sin samboer 16. januar i år, og allerede dagen etter gikk politiet ut og kalte det en drapssak. Bakgrunnen var blant annet at de fant blodspor i den savnede kvinnens leilighet. Fem dager senere ble hun funnet død i Nidelva.

Venter på obduksjonsrapport

Politiadvokat Mette Kollstrøm

Politiadvokat i Sør-Trøndelag politidistrikt, Mette Kollstrøm.

Foto: Morten Andersen

Et samboerpar som kjente avdøde, en 47 år gammel mann og en 34 år gammel kvinne, ble siktet for forsettlig drap allerede før hun ble funnet. Begge har sittet varetektsfengslet i snart fire uker. Påtaleansvarlig Mette Kollstrøm sier politiet er helt overbevist om at kvinnen ble drept.

– Da hun ble funnet i Nidelva hadde hun skader på kroppen som hun umulig kunne ha påført seg selv. Jeg kan også bekrefte at avdøde var pakket inn. Sammen med funnene vi gjorde på åstedet gjør det at vi er sikre på at dette dreier seg om et drap, sier Kollstrøm.

Hun vil foreløpig ikke si hva politiet mener var dødsårsaken.

– Vi har ennå ikke fått den endelige obduksjonsrapporten fra patologene ved St. Olavs Hospital. Hva slags skader hun hadde må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, sier Kollstrøm.

Mener de har gjerningspersonene

Samboerparet som sitter i varetekt vil bli fremstilt for forlenget varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett på fredag.

– Vi har ennå ikke kommet til bunns i saken. Vi er fortsatt på et veldig tidlig stadium og er redd for bevisforspillelse hvis den ene eller begge settes fri, sier Kollstrøm.

Paret sitter på full isolasjon i varetekt. Det vil si at de er avskåret fra all kontakt med medfanger, de får ikke ta imot brev eller besøk fra andre enn sine advokater og har ikke tilgang til aviser, radio og tv.

– Vi har ennå ikke bestemt oss for om vi vil opprettholde full isolasjon, sier Kollstrøm.

To menn er siktet for å ha ødelagt bevis i drapssaken og var i en periode varetektsfengslet for dette, men politiet kommer ikke til å utvide siktelsen mot dem. Det er heller ikke aktuelt å pågripe eller sikte andre personer i saken. Det betyr at politiet er sikre på at de har den skyldige i varetekt.

Politiadvokat Kollstrøm vil ikke kommentere om de har et klart bilde av hvem som er gjerningspersonen.

Åstedet for volden

Politiet fant blodspor i Vibeche Danielsens leilighet i Kjøpmannsgata i Trondheim.

Foto: Henrik Sundgård

Jakter på DNA

Politiet har gjort svært mye etterforskning i saken, både vitneavhør og tekniske undersøkelser. Fremdeles mangler de svar på det meste av de tekniske prøvene.

– Dette er litt utenfor vår kontroll akkurat nå. Prøvene er sendt til Kripos og andre etater for analyser, og det vil naturlig nok ta litt tid, sier Kollstrøm.

– Har dere funnet DNA fra de siktede på avdøde?

– Jeg kan vel si at det er noe vi ikke har fått svar på ennå.

En snakker, en er taus

De to drapssiktede har vist svært ulik vilje til å bistå politiet med etterforskningen.

Den 34 år gamle kvinnen har latt seg avhøre i alt fire ganger, sist på mandag.

– Jeg kan ikke kommentere hva hun har sagt i politiavhørene. Hun ønsker foreløpig ikke at hennes forklaringer skal bli kjent offentlig, sier hennes forsvarer, Kolbjørn Lium.

Advokat Christian Wiig

Advokat Christian Wiig forsvarer den drapssiktede 47 år gamle mannen.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Den 47 år gamle mannen har ikke villet si et ord til politiet etter at han formelt ble siktet for drapet.

– Jeg kan ikke gå nærmere inn på årsaken, men det er hans eget valg, sier hans forsvarer, advokat Christian Wiig.

– Som siktet har han rett til å unnlate å gi forklaring til politiet, men jeg forstår det slik at han vil snakke med de rettsoppnevnte psykiatrisk sakkyndige når de kommer for å besøke ham i fengselet.

– Haster ikke å forklare seg

Politietterforskerne og de psykiatrisk sakkyndige har helt forskjellige roller i en pågående etterforskning, og har derfor ulikt utgangspunkt når de snakker med en siktet. Politiet skal forsøke å oppklare forbrytelsen og fremskaffe bevis for hvem som har gjort hva.

Psykiaternes jobb er å utrede om en siktet er straffrettslig tilregnelig og om han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. De skal også finne ut om personen er farlig og utgjør en risiko for fremtidige voldshandlinger.

– Velger han å snakke med psykiaterne i stedet for politiet fordi han forventer at etterforskerne vil kjøre ham aggressivt på drapet mens han tror at psykiaterne vil la ham forklare seg fritt uten kritiske spørsmål?

– Ut fra min erfaring, og den bygger tross alt på mange tiår, så stiller ikke politiet aggressive spørsmål under avhør. Det vil også være i strid med påtaleinstruksen. Hvordan samtalen vil foregå med de sakkyndige vet jeg ikke, sier Christian Wiig.

– Jeg kan ikke se den helt store forskjellen mellom et avhør foretatt av politiet og en samtale med de psykiatrisk sakkyndige, men dette er opp til ham selv. Jeg har fortalt ham at han sannsynligvis vil bli sittende i varetekt i mange måneder, så det er ingenting som haster, sier forsvareren.

Politi leter etter savnet kvinne

Store politistyrker ble satt inn i letingen, etter at Vibeche ble meldt savnet 16. januar.

Foto: Henrik Sundgård

Saksdokumenter holdes hemmelig

– Det er jo positivt at han vil fortelle noe til noen, men vi hadde selvfølgelig ønsket at han ville ha fortalt det til oss i et politiavhør, sier politiadvokat Mette Kollstrøm.

– På denne måten blir det vanskeligere for politiet finne ut hva som har skjedd, og mer tidkrevende og ressurskrevende å komme til bunns i saken.

Så lenge den ene drapssiktede nekter å stille til avhør, fortsetter også politiet hemmeligholdet i saken, den såkalte klausuleringen av saksdokumentene.

Det innebærer at forsvarerne må velge mellom å ta imot alle saksdokumenter og holde tett om innholdet overfor klienten, eller å la være å ta imot dokumentene på dette stadiet av saken.

– Klausuleringen fortsetter fordi vi frykter at opplysninger som kommer ut kan skade etterforskningen. Dette er en veldig alvorlig sak der vi kan få påvirkning fra folk som har fått opplysninger fra politiet eller gjennom media, sier Kollstrøm.

Skal vurdere tilregnelighet

Sør-Trøndelag tingrett oppnevnte tirsdag overlege Solveig Klæbo Reitan og psykiater Michael Setsaas som psykiatrisk sakkyndige i saken. De skal undersøke 47-åringens livsløp før, under og etter drapet.

– De sakkyndige skal legge spesiell vekt på adferd, eventuell sykdomsutvikling og psykisk og sosial funksjonsevne, heter det i mandatet.

Det innebærer at de skal finne ut om mannen hadde en alvorlig psykisk sykdom, var psykotisk eller på annen måte utilregnelig. De skal også utrede om det er risiko for at han kan begå nye voldshandlinger.

De sakkyndige har fått frist til 31.mars med å levere sin rapport til tingretten.

Siste fra Trøndelag