Hopp til innhold

Avblåser krangel ved 330-skvadronen

Det er stor glede blant ansatte i Forsvarets redningshelikoptertjeneste. Etter to år med krangling gir Justisdepartementet seg, og de ansatte får utstyret de vil ha til vedlikehold av Norges nye redningshelikoptre.

Det nye skvadronsbygget på Ørland hovedflystasjon

Det nye skvadronbygget på Ørland hovedflystasjon som tas i bruk rundt den 15. mars.

Foto: LUFTFORSVARET

Fred Stabel er brukerkontakt for de ansatte ved 330-skvadronen i Ørland. De skal snart flytte inn i nytt bygg som setter standard også for de fem andre redningshelikopterbasene i Norge.

Forsvaret og Justisdepartementet har lenge kranglet om hva slags hydraulikkanlegg disse basene skal ha.

Arbeidsmiljøet

Anleggene gjør det mulig å starte og vedlikeholde helikoptre innendørs, og de ansatte har krevd en fastmontert løsning av hensyn til arbeidsmiljøet.

– Det er en stor lettelse blant de ansatte, og vi er glade for den løsningen som vi har ønsket i lang tid. Det er jo planlagt drift av de nye helikoptrene i 40 år framover, og da bør arbeidsforholdene legges mest mulig til rette, mener Fred Stabel ved 330-skvadronen i Ørland.

Prosjektleder i Justisdepartementet, Bjørn Ivar Aarseth, mener fortsatt at løsningen Forsvaret og de ansatte krever er unødvendig dyr. Han anslår merkostnaden til 12–15 millioner kroner.

– Vi er fortsatt uenige, men konflikten har pågått lenge nok, sier Aarseth.

– Kompliserte prosesser

Sjef for luftforsvarsstaben, Torgeir Berg, er fornøyd med at de har kommet fram til en løsning.

– Dette er kompliserte prosesser, med faglige uenigheter underveis. Nå har vi funnet en løsning som alle er fornøyd med, sier han.

Forsvaret skulle tatt over det nye skvadronbygget i Ørland i dag, men det er forsinkelser i byggearbeidet. Om noen uker vil de ansatte flytte inn selv om et fastmontert hydraulikkanlegg ikke er på plass før om flere måneder.

15. mars

Forholdene i de gamle lokalene er så dårlige at Forsvaret er avhengig av stadige dispensasjoner fra arbeidsmiljøloven for å drifte basen. Men forsinkelser og krangling til tross. Nå ser de ansatte i redningstjenesten i Ørland lyst på sin framtidige arbeidshverdag.

– Vi gleder oss stort, og bare detaljer gjenstår før vi flytter inn rundt den 15. mars, sier Fred Stabel til NRK.