ATV-ulykke i Verdal

Oppsummert

En person er hardt skadd etter en ATV-ulykke i Verdal.