Åtte tatt for fart

En person blir fotgjenger etter å ha kjørt i 92km/t gjennom 60-sonen i Marienborgtunnelen. Sju andre fikk forenkla forelegg for å ha kjørt for fort.