AtB må kutte 80 millioner kroner

Sør-Trøndelag fylkeskommune skal satse mer på kollektivtrafikken neste år. Samtidig må selskapet AtB tåle kutt i fylkesrådmannens budsjettforslag for neste år.

Atb vurderer rutetilbudet

Busselskapet AtB må kutte kostnader i 2015, og samtidig øke inntektene med 80 millioner kroner, ifølge fylkesrådmannens budsjettforslag.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.

Odd Inge Mjøen er fylkesrådmann i Sør-Trøndelag.

Foto: Stein Roar Leite

I 2013 brukte fylkeskommunen 250 millioner kroner mer i tilskudd til kollektivtrafikken enn i 2008. 170 millioner i distriktene, og 80 millioner kroner i Trondheim.

– Fylkeskommunalt krafttak

– Det har vært et fylkeskommunalt krafttak, og det har vært vellykket. Bussene er blitt bedre, avgangene er flere, og langt flere reiser kollektivt i dag i forhold til i 2008. Samtidig må driften av kollektivtrafikken ha et kostnadsnivå som er tilpasset den totale økonomien i fylkeskommunen, mener fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Sør-Trøndelag.

Derfor må busselskapet AtB kutte i kostnadene sine. Samtidig må de økte inntektene med 80 millioner kroner neste år, ifølge fylkesrådmannens budsjettforslag.

Framtidens kollektivtrafikk

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen opplyser at fylkestinget i desember skal ta stilling til prosjektet «Framtidens kollektivtrafikk». Der skal det legges planer for ti år framover.

Her kan det bli aktuelt å bygge et nytt bussdepot i Trondheim, og det skal ses nærmere både på rutetilbudet, bussmateriellet og drivstoff, samt prinsippene for «superbuss» i Trondheim.

Fosen skal også få sin egen samferdselsstrategi, og målet er å knytte regionen tettere sammen med resten av Trøndelag.

Strategi for Fosen

I tillegg skal det utarbeides en egen samferdselsstrategi for Fosen. Bakgrunn er behovet for å drøfte hvordan man best knytter Fosen sammen med resten av Trøndelag via tiltak innen samferdsel.

Mjøen legger ikke skjul på at satsingen på kollektivtrafikken har kostet mye, og at det har gått ut over de fylkeskommunale reservene. Derfor ønsker han å bygge opp reservene igjen de neste årene fram mot 2018 ved å sette av midler til et disposisjonsfond på omtrent 125 millioner kroner.

Ellers skal det brukes 600 millioner kroner på utbyggingen av Heimdal videregående skole som skal stå ferdig i 2017.

Sør Trøndelag fylkeskommunes totale driftsbudsjett for 2015 er på ca. 3,26 milliarder kroner. Av dette går 1,62 milliarder til skole, 1,13 milliarder til samferdsel, 232 millioner til regional utvikling og kulturaktiviteter, og 120 millioner til tannhelse.

I tillegg planlegges det med investeringer for ca. en milliard kroner i veier, skolebygg og annen infrastruktur i 2015.