AtB får styre bussene sjøl

Fylkestinget i Sør-Trøndelag vil gi kollektivselskapet AtB større frihet til å styre egen virksomhet. Avgjørelsen kommer etter fem år med stadig større økonomiske underskudd og turbulent drift.

Rutetilbudet til Atb skal vurderes
Foto: Stein Roar Leite / NRK

AtB er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag, og eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Rekordunderskudd

I 2013 hadde selskapet et rekordunderskudd på 125 millioner kroner. Tidligere styreleder Johan Arnt Vatnan i Atb sa i mars at prisøkning og ruteendringer er nødvendig for å unngå nytt underskudd.

LES OGSÅ: Går mot nytt gigantunderskudd i AtB.

LES OGSÅ: AtB får ny styreleder.

LES OGSÅ:Veien videre for AtB

Når fylkestinget nå overlater ansvaret for å finne en vei ut av uføret til AtB selv, hevder enkelte at politikerne toer sine hender. Det er ikke fylkesordfører Tore O. Sandvik enig i.

Tore O.Sandvik

Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener det er naturlig at AtB får friere tøyler.

Foto: NRK

– AtB er et aksjeselskap med et styre, og et ansvar for å drive innenfor det budsjettet de har tildelt.

I oppdraget ligger det også et ansvar for å utvikle kollektivtrafikken videre. Så det er ikke å toe sine hender å gi dem det oppdraget, sier Sandvik.

Avhengige av fortsatt vekst

Sandvik sier AtB er avhengige av fortsatt vekst i passasjertall i Trondheim.

– Vi tror kanskje at takst-debatten vi hadde i fjor, med en ganske kraftig økning i prisene, har slått ut på de som ikke kjører buss men kunne tenke seg å gjøre det.

Administrerende direktør Janne Sollie i AtB var tilstede under fylkestingets behandlig av saken, og hun er tilfreds med politikernes beslutning. For AtB ønsker å ha en friere rolle overfor eieren, Sør-Trøndelag fylkeskommune, og dermed også unngå en sterk politisk styring.

Janne Sollie

Det er billig å kjøre buss i Sør-Trøndelag, sier adm. dir Janne Soliie i AtB.

Foto: Ståle Yttrehus / NRK

– Vi er kanskje på vei til å få det handlingsrommet som gjør det mulig å få til et godt tilbud innenfor budsjettrammene. Jeg håper vi kan vise oss tilliten verdig, sier Sollie.

Nye innsparinger

Hun sier AtB allerede er i gang med å se hvordan de kan få til en ny innsparing.

– Det begynte i sommer, og før skolestart kommer det ytterligere innsparinger både på båt og buss.

Sollie sier de må se på både antall ruter, avganger, og prisen på billettene.

– Vi må se om vi får til en god miks mellom de virkemidlene. Fram til nå har vi bare innskrenket rutetilbudet. Men når vi sammenligner oss med andre deler av landet er det veldig billig å kjøre med buss i Sør-Trøndelag, særlig i Trondheim.

– Jeg tror ikke en moderat prisøkning vil påvirke særlig de som reiser i dag.

Prisene gikk jo opp litt i januar, men jeg tror ikke folk har merka det noe særlig, sier hun.

Sollie etterlyser flere virkemidler for å få folk over på buss

– De virkemidlene som skal få folk til å slutte å kjøre bil har kanskje ikke vært sterke nok, sier hun.