Arkitektutdanninga på NTNU satser tungt

Arkitektutdanninga ved NTNU åpner et nytt senter med store ambisjoner. De skal lage ei utdanning som skal jobbe med arkitektoniske løsninger på store spørsmål som klimakrise og økologisk ubalanse.

Nytt senter på NTNU

Målet for det nye senteret er å utforme en utdanning som i større grad svarer på grunnleggende utfordringer i vår tid.

Foto: Britt Rene Melhus / NTNU

Det nye senteret TRANSark skal forske på læring, altså hva som skjer underveis fra studentene starter og til de er ferdige arkitekter. Den kunnskapen skal danne grunnlag for nye undervisningsmetoder med store perspektiv.

– Målet er at undervisninga i større grad skal svare på spørsmål som klimakrise, økonomiske og kulturelle konflikter og utfordringer knyttet til en stadig sterkere økologisk ubalanse, sier prosjektleder for TRANSark, førsteamanuensis ved NTNU, Gro Rødne.

– En del av problemet

Hun er ikke i tvil om at dette er en viktig og riktig satsing

– I dag er arkitekturen en vesentlig del av problemet. Morgendagens arkitektur bør være en del av løsningen, sier Rødne.

TRANSark var i fjor med i finalen om å bli et nasjonalt senter for fremdragende utdanning. Det er en posisjon som betyr mye både økonomisk og faglig.

De nådde ikke opp da, men satser altså nå på at TRANSark blir et nytt, og markant senter på NTNU og langt utover landegrensene.

NTNU har bevilget en million i støtte for en toårs periode. De to vertsfakultetene, Fakultet for arkitektur og billedkunst og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, stiller med tilvarende ressurser.

Skal deles med andre

Fugletittertårn i Rindal bygd av arkitektstudenter.

Fugletittertårn i Rindal bygd av arkitektstudenter.

Foto: Ole Thomas Rødland / NTNU

De skal forske på læring og presiserer at arkitekturstudiet også handler om å trene opp ferdigheter i vitenskap, håndverk, kunst og samfunn.

Kunnskapen skal også deles med andre som tilbyr utdanning i arkitektur, nasjonalt og internasjonalt og til andre fagområder der studentene må håndtere kompliserte og sammensatte utfordringer.

Til våren planlegger senteret en internasjonal konferanse om arkitektstudenters læring.

Video fra Trøndelag

Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes
Trøndere har alltid satt pris på en god kopp kaffe, men for 20 år siden ble vi introdusert for en ny smaksopplevelse - siden da har det dromedar kaffebar blitt en stor og sentral del av Trondhjems kaffekultur .
En kulokk av Grieg stod på programmet da musikere fra Luftforsvarets musikkorps opptrådte for et helt nytt publikum på Skatval i dag.