Torvet-funn kan endre trondheimshistorien

Tirsdag startet arkeologene sine undersøkelser på Torvet i Trondheim, og allerede første dag kunne de notere flere interessante funn.

Ian Reed og Merete Kvidal

Arkeolog Ian Reed og Merete Kvidal, prosjektleder for nye Torvet, viser fram en stein som ble funnet unner Torvet i Trondheim tirsdag. Steinen stammer mest sannsynlig fra domkirka, og ble brukt som en del av en kjeller på 1600-tallet.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Her kan vi finne hva som helst, sier Ian Reed.

Arkeologen ved Norsk institutt for kulturminneforskning står ved det første av fem hull som graves på Torvet.

Hele området skal fornyes, og politikerne har blant annet vedtatt at det skal bygges et parkeringshus under statuen av Olav Tryggvason.

Men før det omfattende arbeidet kan begynne skal arkeologene få tid til å undersøke området.

– Det som er hensikten med disse hullene er å få mer detaljert kunnskap om hva som finnes på Torvet, slik at vi kan gjøre en bedre beregning av kostnader og tidsforbruk for den store undersøkelsen i forbindelse med opprustninga, forklarer Reed.

Arkeologer graver på Torvet

Fem slike hull skal graves på Torvet i Trondheim i tida framover, før arkeologene etter hvert starter på en større undersøkelse av området.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Gammelt søppel

På første undersøkelsesdag gjorde arkeologene flere funn, blant annet av det de tror er rester av en kjeller fra 1600-tallet.

– Det er veldig overraskende. Vi har mye kart fra den perioden, men få detaljer om hvordan byen har sett ut, spesielt i området rundt Torvet. Så det å finne en bygning her er litt spesielt.

Skriftlige kilder forteller at det var håndverkere i området på den tida, men så langt vet ikke arkeologene om bygningsrestene kommer fra et verksted eller et bolighus.

Det de derimot vet er at Torvet ble brukt som søppelplass på et tidspunkt på 1700-tallet, noe som stemmer godt med dagens funn av flere potteskår.

– På tidlig 1700-tallet klaget byingeniøren over at folk kastet søppel og tømte latrinene sine på Torvet, slik at man ikke kunne gå tørrskodd over Torvet på grunn av all møkka som var kastet her, forteller Reed.

Kan finne viktige historiske opplysninger

Einar Aassved Hansen, som er kommunaldirektør for byutvikling, er spent på hva som dukker opp under bakken.

– Torvet har antagelig vært uberørt i mange, mange år, så her kan vi finne ting som kan gi oss mer informasjon om den gamle historien til Trondheim by, sier Aassved Hansen.

Også prosjektlederen for nye Torvet, Merete Kvidal, følger spent med. Både fordi hun gleder seg til å få hint om hvordan byen så ut før, og fordi funnene kan bli avgjørende for hvor lang tid det tar før nye Torvet er klart.

– Det er klart at hvis vi finner ting av nyere dato så er det ikke så farlig, men hvis vi finner veldig gamle ting som de må bruke lang tid på å grave ut så kan det bety noe. Men vi har lagt inn tid, så vi tror det skal holde.

Ifølge arkeolog Reed kan funn som blir gjort gi oss et nytt bilde av hvordan Midtbyen så ut før.

– Det er en ny brikke i puslespillet som vi har for Trondheim. Det er kanskje bare 70 prosent av puslespillet som er intakt, så alle hull gir ny informasjon. Det er viktige opplysninger å få her, sier Reed.