Arbeidsulykke på Støren

Det har vært ei arbeidsulykke ved Norsk kylling på Støren. Nødetatene er på vei til stedet.