Arbeidstilsynet stengte barnehage på dagen

Foreldre ble varslet via SMS om at barnehagen stenger på dagen – men ikke hvorfor. Arbeidstilsynet oppdaget store mengder eternittplater med asbest i bygget.

Arbeidstilsynet stengte barnehage på dagen

FORELDRE FIKK LITE INFORMASJON: Foreldrene til barna i avdelingen Egga ved Kvitsanden barnehage på Røros fikk onsdag beskjed om at ungene måtte møte i andre avdelinger torsdag – uten videre forklaring. Til venstre Hild Mari Kvikne, til høyre Fadi Zidan og hans to barn.

Foto: Marit Manfredsdotter / Nea radio

Arbeidstilsynet stengte onsdag kveld avdeling Egga i Kvitsanden barnehage på Røros.

– Jeg fikk en SMS i går ettermiddag med beskjed om at avdelingen Egga i Kvitsanden barnehage er stengt, sier Hild Mari Kvikne til Nea radio.

Kvikne og de andre foreldrene fikk beskjed om å levere sine barn til en annen avdeling ved barnehagen.

– Det virket litt dramatisk med en beskjed på SMS om stenging på dagen. Jeg kunne tenkt meg få litt mer utdypende informasjon om hvorfor barnehagen måtte stenges, sier Kvikne til Nea radio.

Hun forteller at det i tekstmeldingen kun stod at barnehageavdelingen sannsynligvis blir stengt hele sommeren. Det går 24 barn i avdelingen, og disse blir nå plassert i andre avdelinger, opplyser Røros kommune.

Arbeidstilsynet stengte barnehage på dagen

ASBEST I ETERNITTPLATER: Mistanke om asbest er årsaken til at en avdeling i Kvitsanden barnehage ble stengt umiddelbart.

Foto: Marit Manfredsdotter / Nea radio

Eternittplater som inneholder asbest

Grunnen til at Arbeidstilsynet stengte barnehageavdelingen på Røros er mistanke om asbest i bygget. Det bekrefter tilsynsleder ved Arbeidstilsynet i Trondheim, Tore Sørhaug, til Nea radio.

Det er blitt avdekket at omfanget av eternittplater som inneholder asbest er større enn tidligere kartlagt, opplyser rådmann Bernt Tennstrand.

– Forholdene gjelder funn av byggematerialer som kan inneholde asbest. Det er tidligere avdekket eternittplater i bygget som av kommunens bygningsforvaltning er vurdert til ikke å utgjøre noen umiddelbar fare, skriver rådmann Bernt Tennstrand i en pressemelding.

Men i forbindelse med gårsdagens tilsyn ble det avdekket at omfanget av platene i bygget er større enn det som tidligere er kartlagt.

Større omfang enn tidligere kartlagt

Asbest kan gi lungesykdommer og være kreftfremkallende. Bruk av asbest har vært forbudt siden 1980.

– Det vil nå̊ bli gjort en sertifisert miljøkartlegging av hele bygget for å få̊ en full oversikt over omfanget av materialer som eventuelt inneholder asbest. Undersøkelsen vil danne grunnlag for eventuelle tiltak som må̊ gjennomføres, skriver rådmannen.

Rådmann i Røros kommune, Bernt Tennstrand

VIL UNDERSØKE NÆRMERE: Det er blitt avdekket at omfanget av eternittplater som inneholder asbest er større enn tidligere kartlagt, opplyser rådmann Bernt Tennstrand.

Foto: Nils Kåre Nesvold / Nea radio