Hopp til innhold

Mange brannmenn får kreft: Arbeidstilsynet gir sju av ti brann- og feiervesen strykkarakter

Svært mange kommuner gjør for lite for å minske helserisikoen hos ansatte i brann- og feiervesenet. En ny undersøkelse gjort av Arbeidstilsynet viser at nesten sju av ti virksomheter får strykkarakter.

Nils Kristian Johnsen tidligere brigadesjef Trøndelag brann- og redningsetat

FIKK KREFT: Nils Kristian Johnsen, tidligere brigadesjef i Trøndelag brann- og redningsetat.

Foto: Sunniva Moum Danielsen / NRK

Nils Kristian Johnsen (64) jobbet i aktiv tjeneste som brannmann fra 1976 til han pensjonerte seg i 2014.

I 2012 kom beskjeden om at han hadde fått kreft, en direkte konsekvens av å ha blitt utsatt for giftige stoffer gjennom mange år i tjenesten.

– I starten ble vi voldsomt eksponert for røyk på grunn av dårlig vernebekledning, samtidig som vi var for dårlig til å bruke det, forteller han.

Gammelt utstyr, brannhjelmen til Nils Kristian Johnsen

GAMMELT UTSTYR: Nils Kristian viser fram en av sine gamle hjelmer.

Foto: Sunniva Moum Danielsen / NRK

Arbeidstilsynet har gjort 317 tilsyn i brann- og feiervesen i perioden 2016 til 2018. I en ny rapport gir tilsynet nesten sju av ti kontrollerte virksomheter strykkarakter - fordi de ikke gjør tiltak for å redusere helserisikoen forbundet med farlig eksponering for brannrøyk.

Dårlige rutiner

Mange brannstasjoner har dårlige rutiner for vask av klær, skiller mellom ren og skitten sone samt for lite kunnskap om systematisk HMS-arbeid. Dette kommer fram i den nye rapporten fra Arbeidstilsynet.

– Vi drar med oss all verden av stoffer inn, får ikke vasket det ut av klærne, har heller ikke reserveklær og må kanskje rykke ut på nytt med de samme klærne, sier Johnsen.

Brannmenn mot kreft armbånd

BÆRER ARMBÅND: Brannmenn Mot Kreft jobber for et bedre og mindre risikofylt arbeidsmiljø i brannyrket

Foto: Sunniva Moum Danielsen / NRK

Han synes funnene Arbeidstilsynet har gjort er oppsiktsvekkende, og mener at kommunene må ta seg selv i nakken.

– Jeg synes ikke de har tatt det alvorlig nok, siden det er så mye kreft blant brannfolk i Norge.

Undersøkelser fra flere land viser at brannmenn har noe høyere risiko for enkelte kreftformer enn gjennomsnittsbefolkningen, ifølge Kreftregisteret.

Nedslående funn

Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, er ikke fornøyd med resultatene.

– Vi forventer faktisk mer av kommunene og de interkommunale selskapene. At de har orden rundt brannstasjoner og har kartlagt både risikoene og konsekvensene som brannmenn og feiere utsettes for, sier hun.

Vollheim mener det er vanskelig å svare konkret på hva som er årsaken til at så mange fortsatt ikke oppfyller kravene. En mulighet kan være at fokuset på sammenhengen mellom giftige stoffer og kreft har økt ganske nylig.

– Det er i de siste årene man har fått fokus på sammenhengen mellom kreft og de giftige og kreftfremkallende stoffene som brannmenn og feiere utsettes for gjennom brannrøyk.

Trude Vollheim direktør i Arbeidstilsynet

VIL FØLGE OPP: Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Foto: Sunniva Moum Danielsen / NRK

Må bygge om brannstasjoner

Arbeidstilsynet kommer til å fortsette innsatsen mot kommuner og interkommunale selskap for å følge opp at de iverksetter tiltak for å sikre brannmenn og feiere godt nok. Kanskje må flere brannstasjoner bygges om.

– Det må lages skille mellom skitne og rene soner. Det må også være mulighet for at man kan dusje og vaske klær på jobb, slik at brannfolk og feiere ikke drar med seg skitne klær hjem og ikke utsetter seg selv og familien for farlige og kreftfremkallende stoffer, sier Vollheim.

Blir aldri kvitt kreften

Nils Kristian forteller at han har det ganske bra i dag, men at han må leve med dette resten av livet.

– Jeg har jo en krefttype som jeg mest sannsynlig aldri kommer til å bli kvitt. Dagene går greit, det er enkelte dager som er tyngre der kroppen ikke vil være helt med.

Han håper nå at det blir en endring framover.

– Det er kjempeviktig, for det kommer jo en generasjon etter oss som skal jobbe i tjenesten, og det er et risikofylt yrke. Og da må man prøve å redusere slike tilfeller.