Arbeidspress gir psykiske lidelser

Umenneskelig arbeidspress kan være mye av årsaka til at nordmenn føler seg mislykka og misfornøyde, mener en psykologiprofessor ved NTNU.

Psykisk syke får ikke et godt nok sommertilbud

20 prosent av alle sykmeldingene her til lands skyldes psykiske lidelser.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

– Selv om Norge er rangert som et av verdens beste land å bo i, er befolkninga misfornøyde, slår Karl Jacobsen fast.

Han er psykologiprofessor ved NTNU, og jobber direkte med voksne mennesker i terapi.

Jacobsen viser til at 20 prosent av sykmeldingene her til lands skyldes psykiske årsaker.

– Det er en klar indikasjon på at det er en manglende optimisme og håpløshet blant nordmenn på tross av at vi har alt, sier Jacobsen.

Alene om skammen

Jacobsen peker på at vi har fått en bedriftsmodell som virker overvåkende, og der ansatte føler at alt de gjør blir målt og evaluert.

Det er stadig vanskeligere å påvirke sin egen arbeidshverdag. Og det er en utrolig viktig årsak til at vår psykiske helse er redusert, fortsetter han.

– Vi har fått en bedriftsmodell der vi blir overvåka og måles i alt vi gjør. Hver og en sitter alene med skammen på hvert sitt kontor og føler de ikke klarer å gjøre en god nok jobb. Det virker splittende, mener Jacobsen.

Mange har sendt tekstmeldinger til NRK Trøndelag om dette temaet, og mistrivsel på arbeidsplassen og høyt arbeidspress er en gjenganger.

En lytter skriver: For å føle seg ok mentalt må man være delaktig i det som skjer både hjemme og på jobb. Mer og mer blir styrt ovenfra på jobb, og det er for å få en kortsiktig økonomisk gevinst.

Vi har fått et komplisert samfunn med mye fokus på det perfekte.Ikke vær redd for å tørre å være deg sjøl, skriver en annen.

Lever ikke i nuet

Psykologiprofessoren ved NTNU trekker også fram stress i hverdagen og mangel på tid som en viktig faktor til menneskers mistrivsel. Jacobsen tror vi i for stor grad er ramma av tidsklemma.

– Vi bruker tiden vår i altfor liten grad til å leve i nuet og gjøre noe vi liker. Vi har altfor mange planer og plikter som må gjøres. Dette virker selvfølgelig veldig negativt på vår psykiske helse, siden vi aldri får tid til å slappe og kose oss ordentlig, sier Jacobsen.

Jacobsen tror folk blir urolige av å leve i et høyt tempo i hverdagen, og at vi lager oss nye planer i stedet for å slappe av.

– Folk mister følelsen med sin egen hvilepuls og hviletilstand, og da kan man få fysiske problemer som etter hvert utvikler seg til å ramme psyken, fortsetter Jacobsen.

Psykologiprofessoren tror de aller fleste har problemer med å definere hva det vil si å ha det bra.

– Mange tror det dreier seg om noe annet enn det godt med seg selv og være i kontakt med andre mennesker. De skjønner ikke at de har et levende behov for å for eksempel bli rørt av å høre en bestemt sang, avlutter Jacobsen.