Svenske pendlere flytter nærmere grensen for å sno seg rundt koronareglene

Svenske Philip har flyttet 70 mil for å dagpendle til Norge. Trondheim kommune synes det er skummelt at de ikke har kontroll på pendlerne.

Blått Sverige-skilt på grensa mellom Trøndelag og Jämtland.

PENDLERE FLYTTER: Svenske Philip pendler mellom Storlien og Trondheim.

Foto: Morten Andersen / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mange svensker som jobber i Norge har pleid å ukependle. Eller å jobbe 20 dager på og ha fri i 10 dager hjemme, som Philip har gjort.

Han bor egentlig i Katrineholm i Södermanland i Sverige. Nå har han flyttet over 70 mil nordvest, til Jämtland og Storlien på grensen til Trøndelag.

På grunn av de skjerpede innreisereglene, har han og flere kolleger flyttet for å bli dagpendlere, melder Sveriges Radio.

Lange dager med dagpendling

Philip jobber i byggebransjen i Trondheim,

På grunn av karanteneplikten på 10 dager, er det uaktuelt for ham å pendle som før.

– Da mister jeg så mye tid. Jeg vil hjem til kjæresten.

Philip vil ikke stille opp med etternavn i Sveriges Radio sin reportasje. Han vil ikke komme på kant med norske myndigheter.

Men han forteller om den nye hverdagen som dagpendler:

– Klokken 04.30 står jeg opp, så drar vi 05.15. Vi er fremme til jobb like før vi begynner klokken 07. Det er bare rett inn og jobbe. Vi drar klokken 17, og er hjemme rundt 19.

Han sier at han kjenner de lange dagene godt i kroppen. Men å si opp jobben vil han ikke.

Firmaet Philip jobber i skal ha tilrettelagt for bofellesskap nært norskegrensen både ved grensen til Trøndelag og i Norra Bohuslän ved grensen til Viken.

Flere firmaer skal gjøre det på samme måte.

Ikke regelbrudd

Regjeringen skjerpet innreisereglene til Norge i slutten av februar for å minske smittespredningen mellom landene.

Dagpendlere fra Sverige og Finland kan komme på jobb i Norge – under et strengt test- og kontrollregime.

  • De må dokumentere å være bosatt i Sverige eller Finland.
  • De må vise attest på negativ koronatest, tatt i løpet av siste sju døgn før ankomst til Norge.

Trondheim kommune er godt kjent med at flere går for denne pendlerløsningen for å få jobbe i Trondheim.

Miljøsjef Hans Fredrik Kvitvang sier den kan være problematisk.

Hull i systemet

– Dette er folk som får lov til å farte inn og ut av Norge uten at vi har noe som helst kontroll på dem. Det er ganske skummelt, sier han.

For selv om de må registrere seg i innreiseregisteret og vise en kvittering på grensen, er det ingen i grensekontrollen som bokfører dem inn og ut av landet.

Slik kan folk som ikke er lovlydige bli i Norge lenger, uten å bli oppdaget.

– Det er et hull i systemet slik vi ser det, sier Kvitvang, som er tydelig på at forskriften må oppdateres.

– Slik får vi kontroll på hvem som til enhver tid er i landet. Og på eventuelle ukjente smittespredere.

For inngripende med bokføring

Regelen om arbeidspendling mellom Norge og Sverige og Finland, er myntet på dem som bor i grensetraktene.

– Til vanlig eksisterer ikke den grensen – samfunnet er på begge sider. Regelen er ikke laget av hensyn til dem som bor lenger unna og driver med ukependling, sier Lars Jacob Hiim (H).

Han er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Men det å bokføre alle dagpendlerne ved inn- og utreise, er han svært skeptisk til.

– Det er altfor inngripende. Vi kan ikke detaljregulere alle tenkbare muligheter, sier han til NRK.

Norske myndigheter vil forhåpentligvis komme med nye trinn i gjenåpningsplanen snart.

– Da vil vi vurdere å åpne for ukependlere igjen. Men om det blir, avhenger av koronasituasjonen, sier Hiim.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 16.06.2021
1 131
Smittede siste 7 dager
45
Innlagte
790
Døde
2 006 013
Vaksinerte