Forhandler for femte gang – men med mange færre velgere i ryggen

Snart ei uke etter valget er det fortsatt uklart hvem som skal styre Trondheim. Forhandlingene pågår fortsatt og aldri har ordfører Rita Ottervik (Ap) hatt færre velgere i ryggen.

Portrett av Rita Ottervik

ENDRET STYRKEFORHOLD: Ordfører Rita Ottervik kjemper for et fortsatt rød grønt styre i Trondheim, men hun har aldri hatt færre velgere i ryggen - og forhandlingene ser ut til å dra ut i tid.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Fire ganger tidligere har ordfører Rita Ottervik forhandlet med mål om å få et rød-grønt styre i Trondheim, og lyktes.

Hun har aldri lagt skjul på at hun ønsker fortsatt rød-grønt styre sammen med SV, MDG, Sp og Krf – men styrkeforholdet er betydelig endret.

Tøffere forhandlingsklima

Arbeiderpartiet kom svekket ut av valget, mens flere av partiene Ottervik forhandler med står sterkere enn tidligere og dermed har mye mer tyngde bak sine krav.

Partioppslutning i Trondheim

Endring på+5,1 prosentpoeng
Endring på+4,5 prosentpoeng
Endring på+4,1 prosentpoeng
Endring på+2,8 prosentpoeng
Endring på+1,5 prosentpoeng
Endring på+0,7 prosentpoeng
Endring på+0,5 prosentpoeng
Endring på+0,3 prosentpoeng
Endring på+0,3 prosentpoeng
Endring på+0,2 prosentpoeng
Endring på−0,0 prosentpoeng
Endring på−0,7 prosentpoeng
Endring på−1,1 prosentpoeng
Endring på−1,3 prosentpoeng
Endring på−16,3 prosentpoeng

Rødt holdes på god avstand.

– Vi har gitt et tydelig signal om at vi ønsker å sette oss ned i fellesskap for å se hva vi kan bli enige om. Vi har strekt ut ei hånd, men de ønsker heller samarbeide med Sp.

Det sier Ragna Vorkinnslien, gruppeleder for Rødt i Trondheim bystyre. Partiet holdes helt utenfor, og deltar ikke i forhandlingene som pågår på hemmelig sted.

Ragna Vorkinnslien (R)

IKKE MED: Hun har så langt ikke hørt noe fra ordfører Rita Ottervik. Ragna Vorkinnslien i Rødt har innsett at Ottervik heller vil samarbeid med Sp.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Må enes om ny plattform

SV hadde også tøffe krav før de gikk inn i forhandlingene. De ønsker ikke å gå i koalisjon med Krf, da de er del av en regjering som samarbeider med Frp. Abort-diskusjonen har også skapt stor avstand mellom de to partiene.

Ingen tvil om at flere må gi og ta skal Rita Ottervik lykkes med fortsatt rød grønt styre i Trondheim, noe hun har hatt siden 2003.

– Forhandlinger pågår, og målet er å få en politisk plattform. Utover det kan jeg ikke si noe.

Det sier Anne Sophie Hunstad, Otterviks politiske rådgiver.

Portrettbilde av Mona Berger, SV

GI OG TA: SV forlot den rød grønne koalisjonen fordi de ikke ønsker samarbeide med parti som er i regjering med Frp. Skal Krf bli med må SVs toppkandidat Mona Berger jenke på kravene.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Ingen fra partiene som er berørt og som NRK har vært i kontakt med vil si noe om samtalene som pågår, og heller ikke hvor de er eller når de har mål om å avslutte forhandlingene.

Mye tyder på at de også vil bruke helga, og at det ikke blir presentert noe resultat av forhandlingene før ut i neste uke.

Rita Ottervik ser nok gjerne at de raskt kommer til enighet, for det er viktig å komme i gang med den politiske plattformen som skal danne grunnlaget for politikken de skal føre i Trondheim de neste fire årene.

Kommunestyret i Trondheim

Slik fordeles de 67 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Byregjering hett tema

Allerede i oktobermøtet i bystyret skal Trondheimspolitikerne diskutere om det skal innføres parlamentarisme i kommunen.

Rita Ottervik har lenge snakket varmt om en byregjering, noe flere av hennes partnere i den rød-grønne koalisjonen er mer lunken til.

Dette er nok et av flere viktige temaer som nå diskuteres bak lukkede dører.

Ifølge Adresseavisen har både Mona Berger i SV og Marte Løvik i Sp åpnet for å forlate formannskapsmodellen. For dem er det viktigste å få gjennomslag for sin politikk.

Vil ha åpenhet

Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet og medlem av bystyret i Trondheim, mener det er avgjørende for Sp at Trondheim beholder formannskapsmodellen.

– Vi liker en styringsform der alle sitter rundt samme bord og får tilgang til informasjon om saker samtidig. Det er en åpen modell, der man enes om de beste løsningene for byen, sier Borten Moe.

Ola Borten Moe

NEI TIL BYREGJERING: Ola Borten Moe, bystyrerepresentant og nestleder i Senterpartiet, mener Trondheim er best tjent med å beholde formannskapsmodellen som i dag.

Foto: Roar Strøm / NRK

Både Oslo og Bergen har byregjering i dag. Borten Moe håper Trondheim ikke følger etter.

– I en byregjering tar flertallet beslutninger bak lukkede dører, og bystyret blir redusert til et sandpåstrøingsorgan. Å mene noe annet i bystyret enn det byrådet har vedtatt blir oppfattet som mistillit til byrådet, sier Borten Moe som ikke ser noen grunn til å innføre dette i Trondheim.

– Det passiviserer bystyret, noe som passer kun de som bestemmer, sier Borten Moe.

Geirmund Lykke (KrF) og Marte Løvik (Sp)

KAMP OM POSISJONER: Geirmund Lykke (Krf) og Marte Løvik (Sp) har vært del av det rød grønne samarbeidet i Trondheim i mange år. Det blir spennende å se hvilke posisjoner de får fremover - noe som også er viktig del av forhandlingene som nå pågår.

Foto: Morten Andersen / NRK