Arbeiderpartiet er enig om å samle Trøndelag

Ledelsen i Nord-Trøndelag Arbeiderparti fikk torsdag kveld kritikk fra flere lokallagsledere for håndteringen av prosessen rundt sammenslåingen av de to trønderfylkene. Likevel går partiet enstemmig inn for å slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag.

Geir Ottesen og Kjell Schive

De stemte begge for en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag på møtet i representantskapet i Arbeiderpartiet på Stiklestad torsdag kveld. Men Geir Ottesen (til venstre) og Kjell Schive mener Arbeiderpartiet burde ha kjørt en bedre prosess før en sammenslåing av fylkene.

Foto: Rita Kleven/NRK

De 66 stemmeberettigede i representantskapet i Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag gikk torsdag kveld enstemmig inn for en samling av Nord- og Sør-Trøndelag.

Dermed får partiledelsen støtte i partiorganisasjonen når saken skal behandles på fylkestinget i april.

Men flere var fra talerstolen kritiske til prosessen fordi de mener at hverken folket eller partiorganisasjonen er hørt godt nok.

Intern debatt

– Forslaget om et samlet Trøndelag er godt, og dette er en av de viktigste sakene i Nord-Trøndelag på flere tiår. Derfor burde vi ha kjørt en bedre prosess, mener leder i Lierne Ap, Kjell Schive.

Han får støtte av blant andre lederen i Steinkjer Ap, Geir Ottesen.

– Det er ikke satt av tid til en ordentlig debatt internt i organisasjonen blant medlemmene slik at vi kunne ha påvirket utformingen av intensjonsavtalen. Det er synd, sier Ottesen.

10.000 underskrifter

I Nord-Trøndelag har mange krevd en folkeavstemning før en eventuell sammenslåing av fylkene, og det er samlet inn rundt 10.000 underskrifter som støtter dette kravet. Også Kjell Schive mener det hadde vært lurt.

– Vi burde ha informert bedre om de fordelene som ligger i løsningen som ligger her. Da ville vi ganske sikkert ha skapt et flertall i ei folkeavstemning. Det ville ha styrket Trøndelag på lang sikt, mener Schive.

Enstemmig vedtak

Trond Giske

Trond Giske er nestleder i Arbeiderpartiet.

Foto: Rita Kleven/NRK

Likevel gikk alle de 66 i representantskapet i Nord-Trøndelag Arbeiderparti inn for en sammenslåing av trønderfylkene under fylkestinget i slutten av april. Nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er glad for det.

– Med et samlet Trøndelag vil vi få en helt annen slagkraft sentralt. Ikke minst i utviklingen av næringsliv, samferdsel og internasjonalt. Vi får en stortingsbenk på størrelse med Oslo, Akershus og Hordaland og større innflytelse på landsmøtene i partiene, mener Giske.

Mange i partiet trakk fram at de fattet et historisk og fremtidsrettet vedtak i går kveld, og fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik var fornøyd.

– Det har vært en krevende prosess, men jeg er fornøyd med vedtaket. Vi skal også vise respekt overfor dem som har vært kritiske til prosessen i partiet, sier Mevassvik.

Terje Sørvik og Anne Marit Mevassvik

Terje Sørvik og Anne Marit Mevassvik var fornøyd etter møtet på Stiklestad torsdag kveld.

Foto: Rita Kleven / NRK