Åpner kanskje deler av Klostergata

Trondheim spektrum vurderer i samråd med Riksantikvaren nå muligheten for å åpne deler av Klostergata som tåler tungtransport. I løpet av uka skal eksperter dokumentere hva grunnen tåler. Det er særlig veikantene i gata som er utsatt, og Trondheim bydrift har nå satt ut sikringsgjerder langs sidene på deler av veien.

Siste fra Trøndelag